Sdílet tuto stránku: 

 • 37% online obchodů a rezervačních webů pro cestování, zábavu, oblečení, elektronické zboží a služby porušilo v roce 2014 zákony EU o ochraně spotřebitele
 • Větší pravomoci pro vnitrostátní orgány v boji proti online podvodům
 • Koordinace aktivit na potlačení přeshraničního porušování pravidel EU
Nová pravidla by měla pomoci zvýšit důvěru spotřebitelů v přeshraniční elektronický obchod. ©AP Images/EU-EP ©AP Images/European Union-EP 

Poslanci v úterý schválili celounijní pravidla, která by měla zvýšit ochranu spotřebitelů při internetových nákupech a rychleji odhalit nepoctivé prodejce.

Novelizované nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů (Consumer Protection Cooperation - CPC) zvýší pravomoce vnitrostátních orgánů tak, aby mohly lepším způsobem odhalit a zastavit porušování právních předpisů Unie na ochranu spotřebitelů v online prostředí. Posílí také možnosti koordinace jejich činnosti v rámci EU.

Nová legislativa má za cíl odstranit právní mezery, možnost jejichž zneužívání byla umocněna odlišnostmi mezi systémy ochrany spotřebitele jednotlivých zemí EU. Součástí pravomocí vnitrostátních orgánů v oblasti vyšetřování a uplatňování právních předpisů EU bude mimo jiné právo:

 • požadovat od registrátorů domén a bank poskytnutí informací potřebných pro identifikaci nepoctivých obchodníků
 • vykovávat testovací nákupy zboží anebo služeb – v případě potřeby i v utajení, tedy pod změněnou identitou (tzv. mystery shopping)
 • nařídit zřetelná zobrazení varování pro spotřebitele při přístupu k online rozhraní (ať už se jedná o webovou stránku nebo aplikaci), případně nařídit odstranění digitálního obsahu (webové stránky či aplikace) či omezení přístupu k němu, pokud neexistují žádné jiné účinné prostředky na zastavení nezákonných praktik
 • ukládat sankce – jako pokuty či opakovaná penále
 • zatlačit na obchodníky ve snaze získat od nich závazek poskytnutí přiměřené náhrady spotřebitelům, kteří byli jejich protiprávním jednáním poškozeni, a zároveň informovat spotřebitele o možnostech, jak se dožadovat odškodnění

Opatření na odstranění rozšířeného porušování předpisů

Evropská unie bude koordinovat postup vnitrostátních orgánů v případech, kdy porušení právních předpisů Unie mělo nebo mohlo způsobit újmu na společných zájmech spotřebitelů v alespoň dvou třetinách členských států s minimálně dvěma třetinami obyvatel Unie.

Jedním z klíčových požadavků poslanců při vyjednávání se zástupci Rady (ministrů) EU bylo větší zapojení spotřebitelských organizací do úsilí o zlepšení uplatnitelnosti práv online klientů. Spotřebitelské organizace by měly v budoucnosti hrát aktivnější roli například při nahlašování podezření z porušování právních předpisů, o kterých se dozví ještě před vnitrostátními orgány, stejně tak jako při jejich vyšetřování, pokud je Komise nebo vnitrostátní orgány požádají o konzultaci.

Prohlášení zpravodajky

„Nová pravidla posílí a zlepší spolupráci všech aktérů v oblasti ochrany spotřebitelských práv tak, aby mohly snáze monitorovat jejich dodržování a reagovat na přeshraniční porušování předpisů. Vnitrostátní orgány, Komise a spotřebitelské organizace spolu vytvoří účinný mechanismus boje proti nepoctivým obchodníkům v online prostředí i mimo něj a posílí práva spotřebitelů na jednotném trhu,“ uvedla zpravodajka Olga Sehnalová (S&D, CZ).

Další postup

Text nařízení, který poslanci schválili poměrem hlasů: 591 (pro), 80 (proti) a 15 (zdrželo se hlasování), musí před vstupem v platnost formálně odsouhlasit i Rada (ministrů) EU. Nová pravidla nabudou účinnosti 24 měsíců po vstupu nařízení v platnost.

 

Souvislosti

Příklady minulých nařízení, které by měly být lépe řešeny v rámci nových pravidel EU:

 • přeshraniční krátkodobá propagace levnějších letenek, které letecká společnost následně zruší
 • dlouhodobé zavázání se jednomu mobilnímu operátorovi ukryté za nabídku získat telefon za jedno euro
 • nedoručení již zaplaceného designového nábytku online obchodníkem, který jeho prodej nabízel, a který za tři roky změnil čtyřikrát svoji adresu
 • stížnost na ceny pronájmu automobilů, které upozorňují na možnou diskriminaci spotřebitelů na základě země jejich původu

Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

Typ dokumentu: nařízení

Twitter: #ecommerce