Sdílet tuto stránku: 

  • veřejně přístupné registry skutečných vlastníků
  • sankce pro zprostředkovatele agresivního daňového plánování
  • stálý vyšetřovací výbor zaměřený na otázky zdanění

Boj proti daňovým únikům vyžaduje zřízení veřejných registrů skutečných vlastníků, efektivní ochranu oznamovatelů a pravidla proti zprostředkovatelům.

Vyplývá to z usnesení, které ve středu schválil Evropský parlament poměrem hlasů 492 (pro): 50 (proti): 136 (zdrželo se hlasování).

 

Usnesení obsahuje celkem 211 doporučení vyšetřovacího výboru EP pro praní špinavých peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (PANA). Mezi hlavní návrhy patří:

 

  • zřízení pravidelně aktualizovaných, veřejně přístupných a vzájemně propojených registrů skutečných majitelů, prostřednictvím kterých by byly zveřejňovány informace o vlastnictví společností, nadací, trustů a dalších právnických osob
  • přijetí nových pravidel regulace daňových zprostředkovatelů, včetně právníků a účetních, kteří pomáhají při agresivním daňovém plánování a zavedení podnětů, které by odrazovaly od účasti na daňových únicích a vyhýbání se daním
  • společná mezinárodní definice toho, co je offshore finanční centrum, daňový ráj, nespolupracující daňová jurisdikce a vysoce riziková země z hlediska praní špinavých peněz,
  • nástroje na podporu oznamovatelů, které jim pomohou zajistit účinnou ochranu a přiměřenou finanční pomoc,
  • zavedení odrazujících sankcí na úrovni EU i členských států vůči bankám a zprostředkovatelům, kteří se vědomě, svévolně a systematicky zapojovali do nezákonných daňových systémů nebo praní špinavých peněz.
  • zřízení stálého vyšetřovacího výboru EP, který bude vycházet z modelu amerického Kongresu.

 

Parlament vyjádřil politování nad tím, že Panamské dokumenty zmiňují několik členských států EU. Poslanci také kritizovali nedostatek politické vůle na straně některých členských států pokročit v reformách a jejich prosazování.

 

Schvalování legislativy EU v oblasti daňové politiky v současnosti vyžaduje jednomyslnou podporu ministrů členských států. Parlament doporučuje, aby v budoucnu stačila Radě ke schválení takových aktů kvalifikovaná většina.

 

Poslanci také žádají radikální předefinování struktury řízení a posílení transparentnosti Skupiny pro kodex chování v oblasti zdanění podniků, kterou zřídili koncem devadesátých let ministři v Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN).

 

 

Prohlášení zpravodajů

 

„Cílem vyšetřování výboru PANA, které se opíralo o odhalení novinářů, bylo urychleně prozkoumat existující legislativu EU a její implementaci a předložit důvěryhodná doporučení v oblasti boje proti praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. Dnes jsme těchto cílů dosáhli. V následujících měsících bude klíčové udržet tlak na zavedení těchto doporučení a zároveň vystupňovat tlak na ty vlády, které stále nebojují za správnou věc,“ uvedl zpravodaj Petr Ježek (ALDE, CZ).

 

„Potřebujeme změnu paradigmatu v evropské daňové politice, abychom mohli bojovat proti daňovým rájům, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. Poté, co jsem strávil 18 měsíců studováním tajných dokumentů Rady, je mi to zcela jasné,“ uvedl zpravodaj usnesení Jeppe Kofod (S&D, DK).

 

 

Další postup

 

Hlasování EP uzavírá osmnáctiměsíční úsilí výboru PANA, který byl zřízen v červnu 2015 v reakci na úniky informací z takzvaných Panamských dokumentů. Cílem výboru bylo vyšetřit pochybné daňové praktiky a navrhnout, jak jim v budoucnu zabránit.

 

Konečná zpráva výboru PANA a schválené doporučení budou zaslány Evropské komisi a Radě (ministrů) EU.