Sdílet tuto stránku: 

  • online nákupy v EU bez blokování nebo automatického přesměrovávání
  • stejné podmínky a ceny pro místní klienty i přeshraniční zákazníky
  • 63% webů hodnocených v průzkumu EK neumožňuje nákupy z jiných států

Zákazníci nakupující online budou mít lepší přístup k přeshraničnímu nákupu výrobků či vstupenek na kulturní akce, k rezervacím hotelů nebo pronájmu automobilů.

Nová pravidla, která plénum schválilo v úterý 6.2.2018 poměrem 557 (pro): 89 (proti): 33 (zdrželo se hlasování), zakážou zeměpisné blokování zákazníků, kteří vstupují do webových obchodů z jiné země, takže si budou moct vybrat, z které stránky chtějí nakupovat, aniž by byli zablokováni nebo přesměrováni na jiný web kvůli jejich státní příslušnosti, místu trvalého bydliště nebo dočasného pobytu.

 

Obchodníci budou muset k zákazníkům z jiných států EU přistupovat stejně jako k místním. Budou mít povinnost své služby a zboží nabízet za stejnou cenu a se stejnými podmínkami, pokud jde o: 

 

  • nákup a doručení zboží - například domácích spotřebičů, elektroniky nebo oblečení - pokud obchodník nabízí přeshraniční doručení v obecných podmínkách (obchodníci by nemuseli nutně zajišťovat doručení do všech členských států, ale zákazníci by měli mít možnost vyzvednout balík na určitém místě po dohodě s prodejcem)
  • zakoupení elektronicky poskytovaných služeb, které nejsou chráněné autorským právem a nepodléhají jiné formě ochrany jejich využívání - například cloudové služby, služby ukládání údajů, webhosting či firewallová ochrana,
  • objednání služby, kterou obchodník poskytuje ve svých prostorách nebo jinde na území členského státu, kde vykonává svoji činnost - například rezervace hotelového pokoje, pronájem automobilu nebo vstupenka na sportovní utkání, hudební festival či do zábavního parku.

 

Nařízení zakazuje i odlišné zacházení se zákazníky na základě místa vydání jejich kreditní nebo debetní karty. Obchodníci si budou moct nadále svobodně zvolit způsoby úhrady, které jsou pro ně přijatelné. Pokud se však rozhodnou přijmout platbu kartami konkrétní značky, nebudou moct odmítnout platbu takovou kartou na základě národnosti zákazníka.

 

Možné rozšíření na obsah chráněný autorským právem

 

Nové nařízení se zatím nebude vztahovat na služby, které nabízejí ke stažení obsah chráněný autorským právem, jako jsou hudba, elektronické knihy, software a online hry. Parlament však prosadil, aby se součástí právní úpravy stalo takzvané ustanovení o přezkumu, na základě něhož se Evropská komise do dvou let po vstupu nařízení v platnost bude zabývat možností rozšířit zákaz zeměpisného blokování i na tento typ produktů.

 

Evropská komise se také zavázala prozkoumat možné rozšíření působnosti nařízení na audiovizuální služby a služby v oblasti dopravy, například na nákup jízdenek či letenek.

 

Prohlášení zpravodajky

 

"Tato nová právní norma EU v oblasti zeměpisného blokování je důležitým krokem směrem ke konkurenceschopnějšímu a integrovanějšímu jednotnému digitálnímu trhu ve prospěch zákazníků i obchodníků. Představuje také další milník v boji proti diskriminaci klientů na základě jejich státní příslušnosti nebo místa bydliště, ke které by v naší jednotné Evropě nikdy nemělo docházet. Potvrdili jsme, že Evropská unie dokáže přinést občanům napříč Evropou konkrétní výsledky a pozitivní změny v jejich každodenním životě, "uvedla zpravodajka Róża Thun (EPP, PL).

 

Další postup

 

Po schválení plénem EP musí nové nařízení o odstranění zeměpisného blokování formálně odsouhlasit i Rada (ministrů) EU. Nová pravidla nabydou účinnosti devět měsíců po jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU.

 

Souvislosti

 

Průzkum Evropské komise formou fiktivních nákupů odhalil, že přibližně 63% webových stránek neumožňuje nákup zákazníkům z jiných členských států EU. V případě zboží se geografické blokování projevilo nejvíce u domácích spotřebičů (86%), u služeb byly nejvíce blokovány online rezervace volnočasových aktivit - například při prodeji vstupenek na sportovní akce (40%).

 

Spotřebitelé v EU mají podle průzkumu stále větší zájem o přeshraniční internetové nákupy. Za posledních deset let se počet Evropanů nakupujících v online prostředí téměř zdvojnásobil.

 

Nařízení proti neodůvodněnému geografickému blokování je součástí balíčku předpisů k  e-commerce, kam patří i legislativa v oblasti přeshraničního doručování balíků, o níž bude plénum hlasovat v březnu, a právní úprava posilující ochranu spotřebitelů, kterou EP schválil v listopadu 2017.