Sdílet tuto stránku: 

Poslanci ve čtvrtek prostřednictvím nelegislativního usnesení vyzvali k důslednému přehodnocení střídání času v EU, které by v případě potřeby mohlo vést k jeho zrušení.

Část veřejnosti vyjádřila prostřednictvím občanských iniciativ svůj negativní postoj ke každoroční úpravě letního času. Četné vědecké studie nedospěly k žádným definitivním závěrům, poukázaly však na negativní dopad střídání času na lidské zdraví, zmiňuje schválený text.

Poslanci proto poměrem hlasů 384 (pro): 153 (proti): 12 (zdrželo se hlasování) vyzvali Evropskou komisi, aby důkladně přehodnotila znění směrnice o úpravě letního času a v případě potřeby vypracovala a předložila návrh na její revizi.

Jarní a podzimní změna času v EU se aktuálně řídí směrnicí o úpravě letního času z roku 2001. Směrnice stanovuje čas a den, kdy začíná a končí období letního času v celé Unii. Cílem harmonizace bylo zajistit efektivní fungování vnitřního trhu.

Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení