Sdílet tuto stránku: 

  • cíl: jednotný, jasný a spravedlivý systém zdaňování firemních příjmů
  • kritéria k určení digitální přítomnosti firem, resp. daňové příslušnosti
  • využití počtu uživatelů, kontraktů a objemu digitálního obsahu na výpočet daně

EP ve čtvrtek podpořil harmonizaci systému zdaňování podniků, která má zajistit zdanění v místě generování zisku. Daně digitálních firem by se měly určovat na základě jejich online aktivit.

Poslanci poměrem hlasů 438 (pro): 145 (proti): 69 (zdrželo se hlasování) schválili návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB), který by měl vytvořit jednotný, jasný a spravedlivý systém zdaňování firemních příjmů v EU. Parlament také poměrem hlasů 451 (pro): 141 (proti): 59 (zdrželo se hlasování) schválil návrh samostatné směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB), která obsahuje doplňková opatření vytvářející základ pro harmonizovaný systém zdaňování příjmu právnických osob v EU.

 

Digitální přítomnost: Určení daňové příslušnosti

 

Nové předpisy by měly odstranit legislativní mezeru, která umožňovala některým globálním společnostem podnikajícím v digitální oblasti drasticky snížit svoje daňové povinnosti, nebo se vyhnout platbě daní v zemích, ve kterých generují zisk. Směrnice obsahuje kritéria, na základě kterých by se měla určovat tzv. digitální přítomnost firem v jednotlivých členských státech EU, ve kterých by měly zaplatit daň.

 

Parlament také žádá, aby Evropská komise nastavila kritéria zdaňování např. na základě počtu uživatelů či poplatníkem shromážděného objemu digitálního obsahu s cílem získat jasnější obraz o tom, kde a v jakém objemu daná společnost generuje zisk. Osobní údaje jsou totiž pro společnosti jako Facebook, Amazon či Google vysoko ceněným artiklem, který zvyšuje jejich příjmy a zisky, a proto by se podle poslanců mělo k jejich objemu při výpočtu daňových závazků přihlížet.

 

Jediné místo platby daně a její následné rozdělení mezi státy

 

Daňové závazky společností by se měly určovat na základě zisků a ztrát jejich poboček ve všech členských státech. Jimi splatná daň by se následně měla rozdělit mezi země EU podle toho, kde vygenerovaly jaký zisk. Cílem tohoto opatření je zabránit přesunům daňové základny do jurisdikcí s nízkým zdaněním.

 

Pro všechny členské státy by měl v momentě nabytí účinnosti nové legislativy platit jednotný soubor daňových pravidel. Společnosti by už tedy neměly zápasit s dvaceti osmi odlišnými soubory vnitrostátních předpisů a podléhaly by jediné daňové správě.

 

Prohlášení zpravodajů

 

„Je to skvělá příležitost vytvořit obrovský skok v oblasti zdaňování podniků. Tato legislativa zdaněním digitálního hospodářství vytváří model, který je vhodnější pro dnešní ekonomiku, a zároveň zdaňováním zisků v místě, kde byly vygenerovány, ukončuje neomezené soupeření systémů zdaňování právnických osob v jednotném trhu,“ uvedl zpravodaj Alain Lamassoure (EPP, FR).

 

„Lídři členských států a EU chápou, že současný systém zdaňování podniků je zastaralý a nechává občany a malé společnosti v méně výhodném postavení. Změna vyžaduje mezinárodní zásah. EU je naší nejlepší šancí k vytvoření spravedlivějšího a modernějšího daňového systému,“ uvedl zpravodaj Paul Tang (S&D, NL).

 

Další postup

 

Usnesení Evropského parlamentu budou zaslána Evropské komisi a Radě (ministrů) EU, které musí rozhodnout o konečném znění nové legislativy.

 

Postup: Konzultace

Typ dokumentu: Směrnice

Twitter: #Fairtaxation