Sdílet tuto stránku: 

  • cena přeshraničního hovoru v EU: 19 centů za minutu, textové zprávy: 6 centů 
  • rádiové spektrum pro 5G sítě do roku 2020 
  • povinný systém nouzového varování využívající linku 112 

Poslanci ve středu schválili balíček telekomunikačních pravidel, která omezí ceny přeshraničních hovorů v rámci EU, umožní přechod na 5G sítě a zavedou systém nouzového varování.

 

Evropský parlament tak podpořil soubor právních předpisů, na jejichž znění se poslanci v červnu dohodli se zástupci Rady (ministrů) EU. Zákonodárci schválili směrnici o evropském kodexu pro elektronické komunikace (EECCA) poměrem hlasů 584 (pro): 42 (proti): 50 (zdrželo se hlasování) a text nařízení o Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) poměrem hlasů 590 (pro) : 63 (proti): 23 (zdrželo se hlasování).


Nová pravidla přinesou občanům nabídku vysokorychlostního připojení, zvýší bezpečnost volání a sníží ceny přeshraničních hovorů v rámci EU. Telekomunikačním operátorům zároveň zajistí potřebnou předvídatelnost, která by mohla přispět k růstu investic do vysokorychlostního internetu.


Nižší ceny, vyšší rychlost a větší bezpečnost smartphonů


Politika roamingu za domácích podmínek vedla v roce 2017 ke zrušení roamingových poplatků. Nová legislativa zavádí od 15. května 2019 cenový strop pro hovory do jiných členských států EU ve výši 19 centů za minutu, cena přeshraniční textové zprávy (sms) v rámci EU by měla být maximálně 6 centů.


Parlamentem schválené předpisy zvýší ochranu uživatelů smartphonů a webových služeb, jakými jsou Skype či WhatsApp, a posílí bezpečnostní požadavky, které se mimo jiné týkají šifrování. Zavedou také právo ponechat si telefonní číslo po dobu jednoho měsíce po ukončení smlouvy, právo na vrácení nevyužitého předplaceného kreditu po vypovězení smlouvy, jakož i kompenzaci v případě zdržování nebo zneužívání změny poskytovatele.


Členské státy by měly přijmout opatření zaměřená na rychlejší přechod na 5G sítě, včetně vyčlenění vhodného frekvenčního spektra do roku 2020. Cílem tohoto opatření je v souladu s plánem EU do roku 2020 zajistit, aby byla 5G síť dostupná alespoň v jednom větším městě v každém členském státě EU.


Systém reverzního čísla 112 pro mimořádné situace


Nová legislativa ukládá členským státům do 42 měsíců od vstupu nařízení v platnost povinnost zavést systém zpětné komunikace využívající linku 112. Ten by měl v případech bezprostřední mimořádné události nebo přírodní katastrofy umožnit varování občanů nacházejících se v dané oblasti, a to prostřednictvím textové zprávy nebo mobilní aplikace.


Větší předvídatelnost pro telekomunikační operátory


Nová právní úprava přináší větší předvídatelnost pro investice a podporu sdílení rizik a nákladů mezi telekomunikačními operátory. Cílem tohoto opatření je zajistit potřebný objem investic do infrastruktury a 5G sítí.


Prohlášení zpravodajů


„Kodex přináší operátorům předvídatelnější investiční prostředí, které je nezbytné pro rozvoj komunikačních sítí 5G,‟ uvedla zpravodajka Pilar del Castillo Verová (EPP, ES).


„Levnější telefonické hovory jsou vítězstvím pro všechny občany EU a kodex poskytuje zvýšenou ochranu všem spotřebitelům v EU,‟ uvedla zpravodajka Dita Charanzová (ALDE, CZ).


„Nařízení umožní Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ujmout se povinností, které mu byly svěřeny novými telekomunikačními pravidly,‟ uvedl Evžen Tošenovský (ECR, CZ).


Další postup


Nová pravidla musí před jejich vstupem v platnost ještě formálně odsouhlasit i Rada (ministrů) EU. Členské státy budou mít následně dva roky na transpozici směrnice do vnitrostátních předpisů. Cenové stropy pro přeshraniční hovory v rámci EU by měly nabýt účinnosti již 15. května 2019.Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

Typ dokumentů: Směrnice a nařízení