Sdílet tuto stránku: 

Evropský parlament ve středu schválil dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Jde o největší bilaterální obchodní dohodu, jakou kdy EU vyjednala.

 


  • odstranění většiny cel na zboží EU vyváženého do Japonska
  • profitovat by měli mimo jiné exportéři vína, lihovin, masa, mléka a textilu
  • podpora svobodného, spravedlivého a na pravidlech založeného obchodu


Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, kterou plénum schválilo poměrem hlasů 474 (pro): 152 (proti): 40 (zdrželo se hlasování), odstraní téměř všechna cla, díky čemuž by mohli vývozci z EU ročně ušetřit přibližně jednu miliardu eur. Dohoda podle poslanců představuje v době vážných protekcionistických výzev jasný signál o podpoře svobodného a spravedlivého obchodu, který je založen na pravidlech.


Zemědělství a malé a střední podniky


Zatímco se na nejcitlivější odvětví EU, mezi která patří například produkce rýže, budou vztahovat ochranná opatření, vývoz jiných potravinářských výrobků - například vína, sýrů, hovězího či vepřového masa, těstovin, čokolád či sušenek - bude od cla osvobozen okamžitě nebo po přechodném období.


Dohoda chrání 205 evropských zeměpisných označení, což je důležité zejména pro malé a střední podniky (MSP) v potravinářském odvětví. Menší podniky tvoří přibližně 78 % vývozců z EU do Japonska. Parlament v této souvislosti vyzval Komisi, aby pro MSP zřídila kontaktní místa s cílem umožnit jim co nejrychleji využívat výhod obchodní dohody.


Železnice a služby


Japonsko otevře svůj trh s veřejnými zakázkami v sektoru železniční dopravy pro dodavatele z EU na celém svém území, trh s veřejnými zakázkami v dalších odvětvích bude pro podniky z EU zpřístupněný v 54 klíčových městech. Liberalizovány budou také služby elektronického obchodu, mezinárodní námořní doprava a poštovní služby.


Ochrana životního prostředí a pracovních standardů


Parlament uvítal vysokou úroveň ochrany životního prostředí a práce, ke které se zavázaly v dohodě obě strany. Poslanci v této souvislosti ocenili závazek Unie a Japonska týkající se účinného provádění pařížské klimatické dohody a vyzvali je k důslednějšímu boji proti nezákonné těžbě dřeva. Japonsku však zároveň připomněli, že musí pokračovat v ratifikaci základních úmluv Mezinárodní organizace práce.


Dohoda o strategickém partnerství


Parlament ve středu poměrem hlasů 535 (pro): 84 (proti): 45 (zdrželo se hlasování) schválil i o Dohodu o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem, která rozšíří vzájemnou spolupráci i do neobchodních oblastí. Jde například o energetiku, školství, výzkum a vývoj, rozvoj, boj proti klimatickým změnám a terorismu.


Prohlášení zpravodajů


„Dnešní schválení obchodní dohody je v čase rostoucího protekcionismu klíčovým milníkem pro spravedlivý obchod založený na pravidlech a hodnotách. Tato dohoda pomůže podpořit vysoké standardy a posílit udržitelný rozvoj v rámci obchodní politiky. Evropský parlament vysílá velmi pokrokové poselství a bude nadále plnit svou úlohu tak, aby největší bilaterální obchodní dohoda EU přinášela skutečné ovoce občanům i podnikům,‟ prohlásil zpravodaj obchodní dohody Pedro Silva Pereira (S&D, PT).


„Odpovědí Evropského parlamentu na výzvy globalizace je spolupráce a definování globálních standardů. Jednoznačně odmítáme dovnitř zaměřený protekcionismus a nacionalistické tendence - ty nevyřeší naléhavé problémy, kterým čelíme, pouze nás ještě více rozdělí. Bude nezbytné dohodu rychle implementovat a zapojit občanskou společnost do každého kroku, a tím zajistit, že z dohody budou mít prospěch pracovníci a občané,‟ uvedl předseda Výboru EP pro mezinárodní obchod (INTA) Bernd Lange (S&D, DE).Další postup


Po schválení obchodní dohody Parlamentem ji musí ještě formálně odsouhlasit i Rada (ministrů) EU. Mělo by se tak stát 21. prosince. Japonsko již dohodu ratifikovalo a v platnost by tak mohla vstoupit 1. února 2019.


Dohodu o strategické partnerství musí před jejím vstupem v platnost ratifikovat kromě Evropského parlamentu i parlamenty členských států EU.


Souvislosti


Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, která byla podepsána 17. července 2018, vytváří zónu obchodu zahrnující 600 milionů obyvatel, téměř třetinu světového HDP a 40 % globálního obchodu. EU v současnosti s Japonskem jedná i o samostatné Dohodě o ochraně investic, na jejímž základě by mělo dojít k ustanovení mechanismu pro řešení sporů.Postup: souhlas