Sdílet tuto stránku: 

  • zveřejnění studií využívaných v rámci schvalovacího řízení pesticidů 
  • podpora inovací a nízkorizikových pesticidů 
  • přezkoumání studií karcinogenity glyfosátu renomovanými vědci 
  • zahrnutí údajů o dlouhodobé toxicitě do požadavků povolovacího řízení 
Zvláštní výbor byl zřízen kvůli sporu v otázce obnovení povolení glyfosátu©AP Images/European Union-EP 

Parlament ve středu představil návrhy na zvýšení důvěryhodnosti schvalovacího postupu pro pesticidy v EU. Základem má být větší transparentnost a kontrolovatelnost celého procesu.


Poslanci se v nelegislativním usnesení, které vypracoval Zvláštní výbor EP pro postup Unie pro povolování pesticidů (PEST) a které plénum schválilo poměrem hlasů 526 (pro): 66 (proti): 72 (zdrželo se hlasování), shodli na tom, že veřejnost by měla mít přístup ke studiím předloženým v rámci povolovacího řízení pesticidů. Zpřístupněny by měly být také všechny podpůrné dokumenty, údaje a informace vztahující se k žádostem o povolení.


Žadatelé by během tohoto řízení měli povinně registrovat do veřejného rejstříku všechny povinné studie, které budou provedeny, uvádí se v usnesení. Stanovit by se měl také časový prostor na připomínky, během kterého by mohly zúčastněné strany předložit další existující údaje s cílem zohlednit všechny relevantní informace před přijetím rozhodnutí, dodává schválený text.


Monitorování schválených pesticidůParlament vyzval Komisi, aby předložila opatření na účinnou ochranu zranitelných skupin s cílem neprodleně a bez výjimky ukončit používání pesticidů na dlouhé vzdálenosti v blízkosti škol, zařízení péče o děti, dětských hřišť, nemocnic, porodnic a pečovatelských zařízení.


Usnesení požaduje lepší monitorování pesticidů po jejich uvedení na trh. Vyzývá také Evropskou komisi, aby vypracovala epidemiologickou studii o reálných dopadech přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví.


Parlament také žádá systematické přezkoumání všech dostupných studií týkajících se karcinogenity glyfosátu a stanovení maximálních limitů reziduí pro půdu a povrchovou vodu.


Důslednější přerozdělení odpovědnosti a větší veřejná kontrola


Usnesení si všímá obavy vyplývající z existujícího práva žadatelů vybrat si členský stát, který bude zpravodajem při podání žádosti o schválení účinné látky, a který vypracuje návrh hodnotící zprávy a předloží ji Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Tento postup totiž může vykazovat známky nedostatečné transparentnosti a může vést ke střetu zájmů.


Parlament proto vyzval Evropskou komisi, aby žádost o obnovení povolení nepřidělila členskému státu, který byl zodpovědný za předchozí hodnocení daného pesticidu. Poslanci také požadují větší transparentnost při rozhodování o povolování pesticidů prostřednictvím podrobných zápisů o jednáních a zveřejňování výsledků hlasování v orgánech, které mají konečné slovo v procesu posuzování pesticidu.


Prohlášení zpravodajů


„Je nezbytné, aby schvalovací postup zůstal založen na vědeckém přístupu. Vědecký výzkum je v tak důležitých otázkách alfou a omegou. Zájmy nebo ideologie zde nemají místo. Toto rozhodnutí nesmí záviset na každodenní politice nebo emocích," uvedl zpravodaj Norbert Lins (EPP, DE).


„Zvláštní výbor odhalil vážné nedostatky v procesu schvalování pesticidů. Zpráva výboru PEST a Evropského parlamentu požaduje velké zlepšení. Obrovská podpora reformy postupu schvalování pesticidů, založená na transparentnějším a nezávislejší výzkumu, je budíčkem pro vlády EU a Evropskou komisi, ale také cestou směrem k obnovení důvěry občanů v proces rozhodování EU," uvedl zpravodaj Bart Staes (Zelení/EFA, BE).


„Nedávná odhalení plagiátorství potvrzují, že práce našeho vyšetřovacího výboru byla nezbytná. Naléhavě žádáme Evropskou komisi, aby přezkoumala systém schvalování pesticidů v Evropě a okamžitě přehodnotila povolení glyfosátu," uvedl předseda výboru PEST Eric Andrieu (S&D, FR).


Souvislosti


Evropský parlament zřídil Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů (PEST) v návaznosti na spory týkajících se obnovení povolení glyfosátu - účinné látky používané v přípravcích na ochranu rostlin. Stalo se tak 6. února 2018, tedy devět let po přijetí nařízení o přípravcích na ochranu rostlin.Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení