Sdílet tuto stránku: 

  • motivování internetových platforem k platbám za práci novinářů a umělců 
  • volné šíření obrázků GIF a meme 
  • volné sdílení odkazů na články s jednotlivými slovy či krátkými úryvky 
  • podíl novinářů na příjmech vydavatelství z autorských práv 
  • mírnější pravidla pro začínající platformy 
  • směrnice nevyžaduje zavádění obsahových filtrů 

Díky dohodě na digitálním autorském právu dojde k posílení pozice tvůrců a vydavatelů při vyjednáváních s internetovými giganty a zachování internetu jako prostoru se svobodou projevu.

 

Znění nové legislativy, na kterém se ve středu v noci neformálně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU, by mělo rozšířit působnost ustanovení autorského práva EU na internet. Nová pravidla se tak přímo dotknou i služeb poskytovaných platformami jako YouTube, Facebook či Google News.


Zákonodárci se však zároveň snažili zajistit, aby internet zůstal prostorem s garantovanou svobodou projevu. Úryvky z novinových článků, pohyblivé obrázky GIF, jakož i obrázky s komentářem meme budou nadále volně šiřitelné.


Odměny pro umělce a novináře: Technologičtí giganti se budou muset podělit


Předběžný text neformální dohody by měl zvýšit šance nositelů autorských práv, například hudebníků, umělců, scénáristů či vydavatelů, vyjednat si lepší smlouvy s vyšší odměnou za využívání jejich děl internetovými platformami.


Ochrana svobody projevu


Sdílení úryvků novinových článků nebude považováno za porušení autorských práv vydavatele. Součástí dohodnutého textu jsou však také ustanovení, která by měla takzvaným agregátorům zpráv zabránit zneužívat tuto situaci. Délka úryvků, které bude možné zveřejnit, například na platformě Google News, nebo které bude možné volně sdílet na Facebooku, bude omezena.


Směrnice také umožní využívání a sdílení děl chráněných autorským právem za účelem jejich citace či parafráze, kritiky nebo recenze, případně karikatury či parodie. Obrázky GIF a meme tak bude možné nadále sdílet a volně šířit na sociálních sítích.


Platformy vyňaty z působnosti směrnice


Text dohody stanovuje, že nekomerční nahrávání obsahu do online encyklopedií, například Wikipedie, či softwarových platforem s otevřeným zdrojovým kódem, jakou je GitHub, bude z působnosti směrnice vyjmuto. Mírnější pravidla se budou vztahovat i na začínající platformy.


Silnější vyjednávací pozice pro autory a umělce


Autoři a umělci si budou moci nárokovat dodatečnou odměnu od distributorů svých děl, pokud je původně dohodnutá odměna neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými příjmy distributora.


Současný stav versus nová pravidla


V současnosti mají internetové společnosti malou motivaci uzavírat spravedlivé licenční dohody s majiteli autorských práv, protože nejsou odpovědné za obsah nahraný uživateli dané platformy. Jejich povinností je odstranit obsah porušující autorská práva v momentě, když je o to požádá majitel daných práv.


Přenesení odpovědnosti na internetové platformy zvýší šance majitelů autorských práv, například hudebníků, umělců či scénáristů, ale i vydavatelů a novinářů, k získání spravedlivé licenční dohody a prostřednictvím ní i spravedlivější odměny za digitální využívání jejich děl.


Další postup


Předběžný text neformální dohody bude brzy předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě (ministrů) EU.


Prohlášení zpravodaje a hlavního vyjednavače EP Axela Vosse (EPP, DE)


"Tato dohoda je důležitým krokem směrem k nápravě situace, která umožňovala několika společnostem vydělávat obrovské peněžní částky bez poskytnutí řádné odměny tisícům umělců a novinářů, na pracích kterých závisela jejich činnost."


"Tato dohoda však zároveň obsahuje četná ustanovení, která garantují, že internet zůstane prostorem svobody projevu. Tato ustanovení jako taková nebyla nezbytná, jelikož směrnice nepřisuzuje držitelům autorských práv nová práva. Zareagovali jsme však na vznesené obavy a rozhodli jsme se poskytnout dvojitou garanci svobody projevu. Obrázky meme, gif a úryvky článků jsou nyní chráněny tak, jako nikdy předtím. "


"Jsem také rád, že dohodnutý text věnuje zvláštní pozornost ochraně začínajících podniků. Dnešní start-upy jsou zítřejšími předními společnostmi a rozmanitost je závislá na množství inovativních, dynamických a mladých společností. "


"Tato dohoda chrání živobytí lidí, svobodu projevu a prostřednictvím obrany rozmanitého mediálního prostředí i demokracii a podporuje start-upy a technologický rozvoj. Připravuje internet na budoucnost jako prostor, ze kterého mají užitek všichni, a ne jen pár mocných."Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dosažení dohody v 1. čtení

Typ dokumentu: Směrnice