Sdílet tuto stránku: 

Evropský parlament dnes zveřejnil video „Zvolte si svou budoucnost“, které má přilákat občany k evropským volbám. V ČR proběhnou ve dnech 24. – 25. května.

Emotivní video by mělo pobídnout k účasti v nadcházejících evropských volbách a vést k zamyšlení nad budoucími generacemi, které budou žít v takovém světě, jaký si ve volbách zvolíme. Režisér Frédéric Planchon, držitel prestižních filmových ocenění, dokumentuje intenzivní, krásné a křehké okamžiky spojené s příchodem novorozených dětí na svět.


Hlas malé dívky ve videu apeluje na odpovědnost voličů. „Každý z nás tu může zanechat svou stopu, ale společně můžeme věci skutečně změnit. Zvolte si Evropu, ve které budu vyrůstat.“ Evropské volby, které se budou konat ve všech zemích EU ve dnech 23. až 26. května, určí budoucí podobu a další směřování Evropské unie. V České republice volby proběhnou ve dnech 24. a 25. května.


Téma společné odpovědnosti se objevuje i ve výsledcích nedávného telefonického průzkumu zadaného Evropským parlamentem v dubnu, ve kterém 80 % občanů EU (74 % Čechů) souhlasilo s tím, že to, co spojuje Evropany, je důležitější než to, co je rozděluje (grafika 1). Probíhající jednání o brexitu poukázala na nejistoty z rozdělení a na rizika ztráty ochrany EU. Na otázku, jaké pocity člověka napadnou jako první v souvislosti s EU, většina Evropanů uvedla pocit naděje a důvěry (celkem 55 %), zatímco pocity pochybnosti ohledně nejistoty budoucích evropských událostí byly zmíněny pouze u jedné třetiny dotazovaných Evropanů (grafika 2). V České republice naopak v souvislosti s EU převažují pochybnosti (51 %) nad nadějí a důvěrou (38 %).


Debata o brexitu také ukázala, jak úzké propojení existuje mezi zeměmi EU za roky vzájemné spolupráce a na množství výhod, které vyplývají z členství v širším spojenectví. Tyto přínosy jsou někdy zřejmé až tehdy, když hrozí jejich ztráta. Nejnovější údaje Eurobarometru (z února 2019) ukazují, že 68 % Evropanů (58 % Čechů) věří, že EU přinesla jejich zemi výhody (grafika 3). Zatímco 61 % Evropanů se domnívá, že EU je dobrá věc (grafika 4), Češi ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi tak optimističtí nejsou. Pouze 33 % je přesvědčeno, že členství České republiky v EU je dobrá věc, 49 % jej nepovažuje ani za dobrou ani za špatnou věc.


Kvůli vnějším tlakům ze strany třetích zemí musí země EU zároveň více spolupracovat, mají-li si udržet svůj vliv a mít váhu v novém uspořádání světa. Eurobarometr ukazuje, že se Evropané nejvíce zajímají o hospodářství a ekonomický růst, nezaměstnanost mládeže, migraci, změny klimatu a boj proti terorismu. Češi považují za nejdůležitější témata boj proti terorismu, migraci, ochranu vnějších hranic a ochranu spotřebitele včetně bezpečnosti potravin. To vše poukazuje na potřebu větší soudržnosti, spolupráce a společných akcí (grafika 5).


Budoucí podoba Evropy je nyní v rukou těch, kteří budou volit v evropských volbách 23. - 26. května. Ačkoli průzkum Eurobarometr zjistil, že koncem února si byla již více než třetina občanů EU (35 %) jistá, že určitě bude volit, další třetina (32 %) ještě nebyla o účasti ve volbách přesvědčena (grafika 6). Přestože mladí lidé, kteří dosáhli věkové hranice pro účast ve volbách, mají opakovaně nejvíce pozitivní postoj k EU (74 %), jen 21 % z nich je rozhodnuto jít k volbám a 34 % se ještě nerozhodlo (grafika 7). V České republice bylo ve stejném období rozhodnuto jít k volbám pouze 10 % respondentů, 26 % ještě nebylo o účasti ve volbách přesvědčeno.


Video bylo zveřejněno online ve všech členských státech 25. dubna 2019. Další verze pro televizi, kino a rozhlas budou distribuovány později.

Grafika 1 
Grafika 2 
Grafika 3 
Grafika 4 
Grafika 5 
Grafika 6 
Grafika 7