Sdílet tuto stránku: 

Videospot s názvem "Zvolte si svou budoucnost", které má podpořit pocit sounáležitosti a zvýšit povědomí o květnových volbách do EP, vidělo již 75 milionů lidí.

Tříminutové video zhlédlo v průběhu týdne od 25. dubna do 2. května (9:00 hod.) více než 75 milionů lidí.

Video je otitulkováno ve všech 24 úředních jazycích EU, devíti národních verzích úředních jazyků i v pěti dalších světových jazycích: arabštině, čínštině, ruštině, hindštině a turečtině. Video bylo s pomocí Evropské unie neslyšících (EUD) vyrobeno také v 31 národních znakových jazycích a mezinárodním znakovém systému.

Režisér Frédéric Planchon, držitel prestižních filmových ocenění, dokumentuje intenzivní, krásné a křehké okamžiky spojené s příchodem dětí na svět a snaží se přimět diváky k úvahám nad smyslem účasti ve volbách. Všechny porody, které se ve videu objevují, jsou skutečné dokumentární záběry. Cílem tohoto videa, které je součástí kampaně před květnovými volbami do Evropského parlamentu, je zvýšit povědomí Evropanů o jejich společných hodnotách, emocích a odpovědnosti. Slovy děvčátka, jehož hlas provází diváky celým videem: "Každý z nás tu může zanechat svou stopu, ale společně můžeme věci skutečně změnit".

Součástí předvolební kampaně EP je i platforma tentokratbuduvolit.eu, jejímž záměrem je zapojit co nejvíce lidí do evropských voleb. Dosud se na této stránce zaregistrovalo 270.000 lidí.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. - 26. května. V České republice volby proběhnou ve dnech 24. - 25. května.