Sdílet tuto stránku: 

David Sassoli 3. července 2019 krátce poté, co byl 345 hlasy zvolen předsedou Evropského parlamentu  

Evropský parlament si ve středu zvolil za svého předsedu Davida Sassoliho. Poslanci mu odevzdali 345 z 667 platných hlasů. Funkční období nového předsedy EP je dva a půl roku.

David-Maria Sassoli, který se narodil 30. května 1956 ve Florencii, je poslancem Evropského parlamentu od roku 2009. V evropských volbách kandidoval za italskou Demokratickou stranu (S&D). V čele Evropského parlamentu setrvá do ledna 2022, kdy si plénum zvolí nové předsednictvo.

Nový předseda Evropského parlamentu ve svém inauguračním projevu poděkoval poslancům za projevenou důvěru a následně prohlásil: „V těchto měsících příliš mnoho lidí podněcovalo rozdíly a konflikty, o kterých jsme si mysleli, že jsou už jen smutnou připomínkou naší historie. Občané nám na druhé straně ukázali, že stále věří v tento výjimečný evropský projekt, který jako jediný dokáže poskytnout odpovědi na globální výzvy, které před námi stojí."

„Musíme mít sílu obnovit náš integrační proces, změnit naši Unii, aby byla schopna lépe reagovat na potřeby našich občanů a poskytnout skutečné odpovědi na jejich obavy, na jejich rostoucí pocit beznaděje," dodal nový předseda EP.

David Sassoli také představil priority, na které by se měl parlament v následujících letech zaměřit. „Procházíme dramatickými změnami, mezi které patří nezaměstnanost mladých, migrace, změny klimatu, digitální revoluce či nová rovnováha moci ve světě, a ty vyžadují nové myšlenky a odvahu," uvedl.

Celý proslov předsedy je k dispozici zde.

Výsledky volby předsedy EP

David-Maria Sassoli byl za předsedu EP zvolen ve druhém kole hlasování. Výsledky jednotlivých hlasování jsou k dispozici níže:

1.kolo hlasování:

Odevzdané hlasy:

735

Prázdné nebo neplatné hlasovací lístky:

73

Platné odevzdané hlasy:

662

Absolutní většina platných odevzdaných hlasů:

332

Výsledek:

Předseda EP nebyl zvolen

Ska KELLEROVÁ (Zelení/EFA, DE)

133

Sira REGOVÁ (GUE/NGL, ES)

42

David SASSOLI (S&D, IT)

325

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

162

2.kolo hlasování:

Odevzdané hlasy

704

Prázdné nebo chybně označené hlasovací lístky:

37

Platné odevzdané hlasy

667

Absolutní většina platných odevzdaných hlasů

334

Výsledek:

Předseda EP byl zvolen

Ska KELLEROVÁ (Zelení/EFA, DE)

119 (-14 v porovnání s prvním kolem volby)

Sira REGOVÁ (GUE/NGL, ES)

43 (+1 v porovnání s prvním kolem volby)

David SASSOLI (S&D, IT)

345 (+20 v porovnání s prvním kolem volby)

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

160 (-2 v porovnání s prvním kolem volby)


Přehled kandidátů

Čtyři kandidáti, kteří se ucházeli o post předsedy Evropského parlamentu, promluvili před prvním kolem volby k poslancům. Videozáznamy jejich projevů, v nichž plénu představili své vize, jsou k dispozici níže (po kliknutí na jména kandidátů):

Ska KELLEROVÁ (Zelení/EFA, DE)

Sira REGOVÁ (GUE/NGL, ES)

David SASSOLI (S&D, IT)

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

Pravidla volby předsedy EP

Kandidáti na post předsedy Evropského parlamentu mohou být podle článku 15 jednacího řádu EP navrženi politickou skupinou nebo alespoň jednou dvacetinou všech poslanců, tedy 38 zákonodárci. Volba probíhá formou tajného hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků.

Na zvolení předsedy Evropského parlamentu je nutná absolutní většina platných odevzdaných hlasů, tedy 50 % plus jeden hlas (článek 16 jednacího řádu EP). Do počtu odevzdaných hlasů se nezapočítávají prázdné nebo chybně označené hlasovací lístky.

V případě, že žádný z kandidátů nebude zvolen v prvním kole volby, mohou být stejní nebo jiní kandidáti za stejných podmínek nominováni do druhého kola. V případě potřeby se tento postup uplatní i pro třetí kolo hlasování, které proběhne opět za nezměněných podmínek.

Pokud předseda EP nebude zvolen ani ve třetím kole, dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v tomto kole postoupí do kola čtvrtého, ve kterém zvítězí kandidát s vyšším počtem hlasů.

Další postup

Poslanci budou ve středu volit i čtrnácti místopředsedů Evropského parlamentu. Volba pěti kvestorů EP je naplánována na čtvrtek.


Postup: Volba předsedy EP