Sdílet tuto stránku: 

Evropský parlament si zvolil čtrnáct místopředsedů 

Poslanci si ve středu ve třech kolech zvolili čtrnáct místopředsedů EP na dva a půl roku. V prvním kole bylo zvoleno jedenáct, ve druhém kole dva a ve třetím kole jeden místopředseda EP.

Čtrnáct nových místopředsedů EP v pořadí, v jakém byli zvoleni:


1.

Mairead McGUINNESSOVÁ (EPP, IE)

618 hlasů, zvolena v 1.kole

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

556 hlasů, zvolen v 1.kole

3.

Rainer WIELAND (EPP, DE)

516 hlasů, zvolen v 1.kole

4.

Katarina BARLEYOVÁ (S&D, DE)

516 hlasů, zvolena v 1.kole

5.

Othmar KARAS (EPP, AT)

477 hlasů, zvolen v 1.kole

6.

Ewa Bożena KOPACZOVÁ (EPP, PL)

461 hlasů, zvolena v 1.kole

7.

Klara DOBREVOVÁ (S&D, HU)

402 hlasů, zvolena v 1.kole

8.

Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ)

395 hlasů, zvolena v 1.kole

9.

Nicola BEEROVÁ (Renew Europe, DE)

363 hlasů, zvolena v 1.kole

10.

Lívia JÁRÓKOVÁ (EPP, HU)

349 hlasů, zvolena v 1.kole

11.

Heidi HAUTALOVÁ (Greens/EFA, FI)

336 hlasů, zvolena v 1.kole

12.

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)

426 hlasů, zvolen v 2.kole

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

401 hlasů, zvolen v 2.kole

14.

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

248 hlasů, zvolen v 3.koleVolba místopředsedů EP: pravidla


Kandidáti na posty místopředsedů a kvestorů Evropského parlamentu mohou být navrženi, stejně jako při volbě předsedy EP, politickou skupinou nebo alespoň jednou dvacetinou všech poslanců, tedy 38 zákonodárci (článek 15 jednacího řádu EP). Volba proběhne formou jednokolového tajného hlasování, přičemž ke zvolení musí kandidáti získat absolutní většinu platných odevzdaných hlasů.


Pokud v prvním kole hlasování nebude zvoleno všech čtrnáct místopředsedů, plénum přistoupí k druhému kolu volby za stejných podmínek. V případě, že se nepodaří obsadit všechna místa místopředsedů ani během druhého kola, uskuteční se třetí kolo, ve kterém ke zvolení stačí poměrná většina odevzdaných hlasů (článek 17 jednacího řádu EP).


Hierarchie místopředsedů vyplyne z pořadí, v němž byli zvoleni, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhodne jejich věk (článek 17 jednacího řádu EP). Pokud je počet navržených kandidátů stejný jako počet obsazovaných postů, tedy čtrnáct, volba místopředsedů se uskuteční aklamací. I v tomto případě však proběhne tajné hlasování s cílem určit hierarchie místopředsedů.


Úloha místopředsedů EP

Místopředsedové v případě potřeby zastupují předsedu při plnění jeho povinností, včetně předsednictví na plenárních zasedáních (článek 23 jednacího řádu EP). Místopředsedové jsou také členy předsednictva Evropského parlamentu, které stanovuje pravidla pro hladké fungování EP. Předsednictvo kromě dalších svých povinností vyplývajících z jednacího řádu EP sestavuje předběžný návrh rozpočtu EP a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech.