Sdílet tuto stránku: 

Ursula von der Leyenová, kandidátka na post předsedkyně EK, nastínila své priority 

Kandidátka na post předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová diskutovala v úterý dopoledne s poslanci o svém programu. Parlament bude o její nominaci hlasovat v 18:00 hod.

Dopolední rozpravu na štrasburském plénu EP odstartovala Ursula von der Leyenová prezentací svých politických priorit, na které by se chtěla zaměřit v případě zvolení předsedkyní Evropské komise.

Program kandidátky Ursuly von der Leyenové

Z důvodu kolektivní potřeby "zdravé planety, která je naší největší výzvou a odpovědností", by měly být emisní cíle EU odvážnější, uvedla Ursula von der Leyenová. Kandidátka na post předsedkyně Evropské komise navrhuje snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 50 - 55 % a přislíbila předložení plánu pod názvem „Green Deal for Europe“, jakož i evropské legislativy v oblasti ochrany klimatu, a to v rámci svých prvních sto dní v úřadu. Ve svém projevu také předložila plán investic do udržitelné Evropy, jehož součástí je přeměna části Evropské investiční banky na “klimatickou banku“, díky čemuž by investice v této oblasti mohly v průběhu desetiletí dosáhnout jeden bilion eur.

EU potřebuje vytvořit ekonomiku, která bude sloužit jejím obyvatelům, uvedla kandidátka von der Leyenová. To však vyžaduje příspěvek všech, včetně technologických gigantů, kteří podnikají v Evropě, ale nesplácí obyvatelům Evropy získaný přístup k lidskému a sociálnímu kapitálu EU, dodala.

Nominantka na post šéfky exekutivy EU znovu potvrdila svůj závazek vytvoření genderově vyváženého sboru komisařů a zdůraznila potřebu zintenzivnění boje proti násilí páchaného na ženách. V této oblasti bude, podle vlastních slov, usilovat o definici násilí na ženách jako zločinu přímo ve smlouvách EU, a to souběžně s dokončením procesu přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a boji proti němu (takzvané Istanbulské úmluvě).

Ursula von der Leyenová se přihlásila k právnímu státu jako k evropské hodnotě s tím, že kromě stávajících opatření na jeho ochranu plánuje zřídit i monitorovací mechanismus na úrovni EU. Součástí evropských hodnot je podle ní i povinnost pomáhat při záchraně životů na moři, která by se měla promítnout do humánní pohraniční politiky. Kandidátka von der Leyenová zároveň podpořila nový pakt o migraci a azylu a reformu dublinského nařízení. Prohlásila, že plánuje prosadit zvýšení počtu pracovníků Evropské pohraniční a pobřežní stráže na deset tisíc do roku 2024, tedy o tři roky dříve oproti aktuálnímu plánu. Zdůraznila také, že v oblasti migrační politiky by ke společnému úsilí ve smyslu evropské solidarity měly spravedlivým dílem přispívat všechny členské státy.

Kandidátka na post šéfky Komise také oznámila záměr svolat v roce 2020 dvouletou konferenci pro Evropu, během níž budou mít občané vedoucí a aktivní úlohu. Systém předvolebních kandidátů na funkci předsedy EK by měl být posílen, uvedla Ursula von der Leyenová, která zároveň podporuje otevření diskuze na téma nadnárodních kandidátních listin před příštími volbami do EP. Vyjádřila také plnou podporu Evropskému parlamentu v souvislosti s právem na legislativní iniciativu a prohlásila, že v případě svého zvolení zareaguje na každé legislativu požadující usnesení EP, které podpoří absolutní většina poslanců, legislativním návrhem.

Reakce zástupců politických skupin

Manfred Weber (EPP, DE) potvrdil podporu svého poslaneckého klubu kandidátce von der Leyenové. "Podporujeme Evropu, která je spravedlivá, moderní a inovativní, bezpečná, otevřená jiným názorům a ekologická. Tyto cíle naplníme společně s Uršulou von der Leyenovou," prohlásil lídr EPP a ocenil příslib kandidátky předkládat legislativní návrhy požadované Parlamentem a záměr vylepšit proces výběru budoucích předsedů EK. "Zákulisní dohody se musí stát minulostí," dodal.

Iratxe Garcíová (S&D, ES) vyjádřila lítost nad tím, že "Evropská demokracie postupuje příliš pomalu". Poslanecký klub S&D potřebuje před přijetím rozhodnutí o podpoře či odmítnutí kandidatury Ursuly von der Leyenové detailnější informace o tom, jak plánuje nominantka na post předsedkyně EK reagovat na požadavky občanů, zejména mladých lidí. Podpora udržitelného růstu, zintenzivnění aktivit na boj proti chudobě a závazná strategie v oblasti rovnosti pohlaví jsou zásadní, dodala předsedkyně poslaneckého klubu S&D.

Dacian Cioloş (Renew Europe, RO) prohlásil: "Nemůžeme zklamat miliony Evropanů, kteří řekli ano Evropě. Od EU očekávají, že bude bez váhání ochraňovat právní stát. "Pokud se kandidátka von der Leyenová přihlásí k cíli obnovit Evropu, poslanecký klub RE ji podpoří, uvedl jeho předseda Cioloş a dodal: "Především však od Vás očekáváme skutečné proevropské vedení. Evropa není administrativa, ale politická ambice."

Philippe Lamberts (Zelení / EFA, BE) prohlásil, že jeho poslanecký klub nehodlá předat vedení Evropské unie Ursule von der Leyenové v době, kdy "je náš společný dům v plamenech, klima se zhoršuje, prohlubují se nerovnosti a máme problémy s respektováním základních svobod a právního státu". Pokud však bude kandidátka von der Leyenová zvolena, poslanecký klub Zelení/EFA ji podpoří vždy, když "budou návrhy odpovídat existenciálním výzvám, kterým čelíme", dodal.

Jörg Meuthen (ID, DE) oznámil, že jeho skupina kandidaturu Ursuly von der Leyenové nepodpoří, protože ji nepovažuje za způsobilou vykonávat tuto funkci a její vizi pro Evropu nepokládá za přesvědčivou. Místopředseda ID zároveň kritizoval kandidátku von der Leyenovou za příliš odlišné a protichůdné sliby jednotlivým poslaneckým klubům ve snaze zajistit si jejich podporu, například v oblasti právního státu či migrace.

Raffaele Fitto (ECR, IT) vyzval Ursulu von der Leyenovou, aby objasnila svůj postoj k "mechanismu v oblasti právního státu, u kterého nesouhlasíme" s dosavadní politikou Komise. V souvislosti s bojem proti klimatickým změnám uvedl, že podporuje "návrhy jako fond pro spravedlivou transformaci a banku pro udržitelné investice", zároveň však vyjádřil nevoli nad tím, že "diskutujeme o stále ambicióznějších cílech, aniž jsme řekli, jak jich dosáhnout".

Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE) prohlásil, že jeho skupina kandidaturu Ursuly von der Leyenové nepodpoří. Voliči očekávali, že kandidátem na post předsedy Evropské komise se stane předvolební kandidát, ne ministryně obrany, co vysílá signál "pokračující militarizace a izolovanosti EU", uvedl předseda poslaneckého klubu GUE/NGL a vyzval k ukončení politiky úsporných opatření a k podpoře investic do sociálního zabezpečení, vzdělávání, zdravotní péče a boje proti klimatickým změnám.

Videozáznamy první části rozpravy:

Úvodní projev Ursuly von der Leyenové, kandidátky na post předsedkyně EK

Prohlášení zástupců politických skupin v EP

Odpovědi Ursuly von der LEYENOVÉ, kandidátky na post předsedkyně EK