Akreditace pro zástupce médií 

 

Novináři, fotografové a audiovizuální týmy musí za účelem vstupu a práce v budově Parlamentu požádat o novinářskou akreditaci a/nebo zvláštní audiovizuální akreditaci.

Existují dva typy akreditací v Evropském parlamentu:


 • Krátkodobá akreditace
 • Roční akreditace

Krátkodobá akreditace

Novináři mířící do Bruselu, Štrasburku či Lucemburku mohou získat akreditaci na konkrétní meeting či zasedání a to na základě předložení novinářského průkazu vydaném v jejich členském státě a občanským průkazem či cestovním pasem. Novináři, jež nejsou držiteli novinářského průkazu vydaného jejich členskou zemí, musí zaslat následující informace a to nejpozději 24 hodin předem na emailovou adresu media.accreditation@ep.europa.eu.


Doporučujeme všem novinářům zaslat před příjezdem své údaje, aby se vyhnuli zbytečným prodlevám při příchodu do budovy Evropského parlamentu.


 • Název média, které zastupujete
 • Důvod návštěvy Evropského parlamentu
 • Příjmení
 • Křestní jméno
 • E-mail
 • (Mobilní) telefonní číslo
 • Datum narození
 • Státní příslušnost
 • Číslo průkazu totožnosti
 • Typ průkazu totožnosti
 • Fotografie ve formátu určeném pro průkaz totožnosti EU, tj. obraz tváře s poměrem stran 3:4 ve formátu jpeg a velikosti +/- 100 KB.

Roční akreditace

Novináři, kteří informují o Evropském parlamentu a/nebo trvale pobývají ve Štrasburku, mohou požádat o roční akreditaci do Evropského parlamentu. Tato akreditace je platná pro všechny tři pracovní místa Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel, Lucemburk)


Pravidla a formulář na roční akreditaci.


Všichni novináři, kteří mají přístup do budovy Parlamentu, mohou využívat veškerá zařízení a služby pro novináře.


Akreditace pro natáčení a fotografování

Novináři1, kteří mají zájem o nahrávání audiovizuálních záznamů či fotografování v prostorech Evropského parlamentu, musí požádat o povolení pro natáčení a fotografování. Toto povolení vydává kancelář pro akreditace a může se o ní rovněž požádat předem na emailu media.accreditation@ep.europa.eu. Novináři musí dodržovat pravidla týkající se natáčení a fotografování, která stvrdí svým podpisem.

*1 Novináři - fotografové a kameramani


Akreditace pro osoby mimo novinářkou sféru

Fotografové a kameramani, kteří jsou pozvání přímo poslanci či některým z orgánů Parlamentu (tzv. „žádající orgán“) při zvláštních událostech, schůzkách či z důvodu propagační činnosti, musí být držiteli této speciální akreditace pro nahrávání/fotografování. „Žádající orgán“ a/nebo samotný fotograf/kameraman musí požádat o udělení akreditace nejméně  24 hodino předem na emailu (media.accreditation@ep.europa.eu). Tato akreditace nedává držiteli přístup do prostor Evropského parlamentu. “Žádající orgán“ si vyžádá návštěvnický přístup prostřednictvím emailové adresy safeaccéssécurité@ep.europa.eu. „Žádající orgán“ je zodpovědný za dohled nad všemi nahrávkami/fotografiemi a rovněž za dodržování pravidel pro nahrávání osobami mimo novinářskou sféru.


Akreditační kancelář: otevírací doba

Brusel:  Akreditační kancelář pro novináře PHS -1C029 - vstup pro návštěvníky - budova Paul-Henri Spaak - Rue Wiertz 60

Pondělí-čtvrtek:08:30 -18 :00; pátek: 08:30-13.00


Štrasburk (pouze v době plenárního zasedání): Vchod pro tisk, budova Louise Weiss (LOW).

První vchod na levé straně uvnitř centrálního nádvoří (Bronislaw Geremek Agora).

pondělí:                        12:00 - 20:00

úterý-středa:                  07:00 - 20:00

čtvrtek:                                     07:00 - konec plenárního zasedání


Související odkazy:

Meziinstitucionální akreditace médií - European Commission

Evropská rada - akreditace