Evropské volby 2019 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Evropané budou volit 23. - 26. května 

V květnu si stovky milionů Evropanů zvolí nový Evropský parlament. Po pečlivém posouzení kandidátů a programů přijmou občané EU rozhodnutí, která budou utvářet budoucnost našeho kontinentu a naše postavení ve světě po řadu příštích let. Evropská unie, která je jedinečným společným projektem založeným na mírové spolupráci, se ocitá v ohrožení. Stala se terčem pro ty, kteří se snaží zničit vše, čeho jsme společným úsilím dosáhli.

Nedávno zveřejněné výsledky průzkumu Eurobarometr však naopak svědčí o tom, že Evropskou unii vnímá pozitivně stále více lidí. Na 48 % Evropanů si myslí, že „jejich hlas má v EU svou váhu“. I přes rozdíly mezi jednotlivými členskými státy se jedná o nárůst deseti procentních bodů za posledních deset let.

Přesto nás však čeká ještě mnoho práce.

Musíme změnit Evropu, zefektivnit ji hledáním odpovědí na problémy občanů a vycházet z toho, čeho jsme už dosáhli.

Zejména v příštích několika měsících budou naši občané podrobně hodnotit, co a jak Evropská unie dělá pro jejich ochranu, vytváření nových příležitostí a prosazování se na mezinárodním poli. Budou očekávat, že se jim dostane uspokojivé odpovědi na otázky týkající se migračních toků, bezpečnosti, životního prostředí a pracovních příležitostí. Musíme tvrdě pracovat na tom, aby si naši občané byli vědomi výsledků, jež každodenní práce poslanců Evropského parlamentu přináší, například v souvislosti s azylovou reformou, užší spoluprací s Afrikou, bojem proti terorismu či antidumpingovými opatřeními na ochranu evropských pracovních míst, odpovědností internetových gigantů a ochranou soukromých dat.

Evropský parlament, který je jediným přímo voleným orgánem EU, jsme od roku 2017 učinili centrem diskuzí o budoucnosti Evropy. Představit svou vizi k nám pravidelně přicházejí vládní představitelé jednotlivých států. Vznikají tak živé debaty, které budou základem našeho úsilí o zlepšení evropského projektu.

Zároveň jsme ve Štrasburku přivítali více než 8 000 a v Bruselu 800 mladých lidí. Dozvěděli jsme se tak více o nadějích a obavách příští generace, ale především také o tom, jak společně Evropu posunout dál.

V období před evropskými volbami budou hrát sdělovací prostředky ústřední úlohu při informování občanů a reflektování veřejného mínění. Aby bylo možné sledovat volební kampaň v jednotlivých členských státech, pochopit její dopad a změny, které přinese Evropskému parlamentu v roce 2019, připravili jsme online press kit, který bude pravidelně aktualizován. Obsahuje užitečné kontakty, přehled naší práce a úspěchů v tomto volebním období, aplikaci zaměřenou na volby, odkazy na další podklady, fakta a čísla, grafické znázornění nebo výsledky průzkumů veřejného mínění, které by vám měly pomoci rychle dohledat relevantní a aktuální informace. Doufáme, že vám budou k užitku.

Děkuji Vám za Vaši práci, kterou přibližujete Evropskou unii jejím občanům.

Antonio Tajani

předseda Evropského parlamentu