Rok do voleb 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Předseda Antonio Tajani 

Již za necelý rok budou stovky milionů Evropanů volit nový Evropský parlament a rozhodovat o tom, kdo povede příští Evropskou komisi. Budoucnost Evropy je tak v jejich rukou.

Po pečlivém posouzení kandidátů a programů přijmou naši občané rozhodnutí, která budou utvářet náš kontinent po řadu příštích let. Evropská unie, která je jedinečným společným projektem založeným na mírové spolupráci, se ocitá v ohrožení. Stala se terčem pro ty, kteří se snaží zničit vše, čeho jsme společným úsilím dosáhli.

Nedávno zveřejněné výsledky průzkumu Eurobarometr však naopak svědčí o tom, že Evropskou unii vnímá pozitivně stále více lidí, a to navzdory odchodu Spojeného království, nebo možná právě proto, že tento odchod mnohé občany k Unii opětovně připoutal. Poprvé v historii si 48 % Evropanů myslí, že „jejich hlas má v EU svou váhu“. I přes rozdíly mezi jednotlivými členskými státy se jedná o celkový 10% nárůst za posledních deset let. Ukazatele jsou tedy příznivé, ale neměli bychom podléhat pocitu uspokojení.

Zejména v příštích měsících budou naši občané hodnotit, co Evropská unie dělá pro jejich ochranu, vytváření nových příležitostí a prosazování se na mezinárodním poli. Budou očekávat, že se jim dostane uspokojivé odpovědi na otázky týkající se migračních toků, boje proti terorismu, životního prostředí a pracovních příležitostí. Musíme zajistit, aby si naši občané byli vědomi výsledků, jež práce poslanců Evropského parlamentu každodenně přináší.

Evropský parlament, který je jediným přímo voleným orgánem EU, jsme učinili centrem diskuzí o budoucnosti Evropy. Představit svou vizi k nám nyní pravidelně přicházejí vládní představitelé jednotlivých států. Vznikají tak živé debaty, z nichž vzejde základ pro další etapu evropského rozvoje.
V červnu 2018 jsme přivítali ve Štrasburku více než 8 000 mladých lidí. Dozvěděli jsme se tak více o nadějích a obavách příští generace, ale především také o tom, jak společně Evropu posunout dál. Pro Parlament je to další povzbudivý krok správným směrem.

V období před evropskými volbami budou hrát sdělovací prostředky ústřední úlohu při informování občanů a utváření veřejného mínění. Aby bylo možné sledovat volební kampaň v jednotlivých členských státech, pochopit její dopad a změny, které přinese Parlamentu v roce 2019, připravili jsme online presskit, který bude pravidelně aktualizován. Naleznete v něm například užitečné kontakty, aplikaci zaměřenou na volby, stručné informace, fakta a čísla, grafické znázornění nebo výsledky průzkumů veřejného mínění, které by vám měly pomoci získat aktuální informace. Doufáme, že vám budou k užitku.Antonio Tajani

předseda EP