Strafferetlig aftale mellem Eurojust og Danmark  

Parlamentet forventes torsdag at godkende en ny strafferetlig aftale mellem Eurojust og Danmark

På grund af Danmark’s retsforbehold deltager Danmark som udgangspunkt ikke i EU’s samarbejde om grænsekontrol, udlændingepolitik, civilret, strafferet og politi herunder Eurojust, EU’s samarbejde om at bekæmpe terrorisme og alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end et EU-land.

Danmark har dog givet udtryk for, at de gerne vil deltage i Eurojusts aktiviteter. Det har ført til udarbejdelse af et udkast til en samarbejdsaftale mellem Danmark og Eurojust. Europa-Parlamentet forventes torsdag at godkende aftalen efter høringsproceduren.

I henhold til udkast til aftale vil Danmark få en status der ligger imellem medlemslandes og ikke-EU lande. F.eks. vil Danmark være repræsenteret ved møder i kollegiet, Eurojust’s beslutningsgivende organ, men uden stemmeret og Danmark vil skulle bidrage økonomisk til Eurojust.

Onsdag stemmer Parlamentet desuden om en protokol med Danmark om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen, hvorved denne aftale udvides til at omfatte retshåndhævelse