EU grænse- og kystvagt: Afstemning om at etablere et stående korps på 10000 mand 

Nye foranstaltninger, der styrker den europæiske grænse- og kystvagt vil blive drøftet på plenarforsamlingen onsdag og sat til afstemning samme dag.

Ændringerne af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) har til formål at afhjælpe de nuværende mangler og i højere grad imødekomme de aktuelle behov inden for sikkerhed og migration.

Der vil blive oprettet et nyt stående korps, der skal støtte EU-landene på stedet med hensyn til grænsekontrol og tilbagesendelsesopgaver samt i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet som en del af de ændringer, der foretages i agenturet. Startende med 5000 operationelle medarbejdere i 2021 vil det stående korps være fuldt operationelt senest i 2027 med 10 000 medarbejdere. Det vil også omfatte en udrykningsstyrke, der kan sættes ind i tilfælde af nødsituationer.

Procedurekode:2018/0330 (COD)

Debat: Onsdag den 17. april

Afstemning: Onsdag den 17. april

Procedure: Den almindelige lovgivningsprocedure

Pressekonference: Onsdag den 17. april kl. 16.30 med ordføreren og kommissær Dimitris Avramopoulos (skal bekræftes)