Risikovurderinger for fødevaresikkerhed bliver mere gennemsigtig og objektiv 

MEP'erne stemmer tirsdag om nye regler for at sikre, at EU's risikovurderingsprocedure for fødevaresikkerhed bliver mere gennemsigtig og uafhængig.

De nye regler, som uformelt blev aftalt med EU's medlemslande i februar, vil skabe en fælles europæisk database over bestilte undersøgelser med henblik på at afskrække virksomheder, der ansøger om tilladelse, fra at tilbageholde ugunstige studier. De vil også forbedre gennemsigtigheden og sikre, at undersøgelser, der indsendes af industrien til støtte for ansøgninger og anvendes af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), er mere pålidelige, objektive og uafhængige.

Desuden kan tredjeparter anvendes til at fastslå, om der findes andre relevante videnskabelige data eller undersøgelser, når de indsendte undersøgelser er offentliggjort af EFSA.

Procedurekode: 2018/0088 (COD)

Debat: Tirsdag den 16. april

Afstemning: Onsdag den 17. april

Procedure:Den almindelige lovgivningsprocedure