Hvad er tværpolitiske grupper, og hvordan oprettes de? 

Tværpolitiske grupper er uofficielle grupperinger af medlemmer, som er interesserede i et bestemt emne, der ikke nødvendigvis er omfattet af Europa-Parlamentets normale arbejde, men kan være af interesse for samfundet som helhed. Tværpolitiske grupper afholder uformelle drøftelser og fremmer kontakten mellem Europa-Parlamentets medlemmer og civilsamfundet.


Tværpolitiske grupper er ikke officielle organer i Parlamentet og kan derfor ikke give udtryk for Parlamentets holdning. De må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan forveksles med Parlamentets officielle virksomhed.


Europa-Parlamentets Præsidium har fastlagt betingelserne for at oprette tværpolitiske grupper, der oprettes i begyndelsen af ​​hver valgperiode (en ansøgning skal f.eks. være underskrevet af mindst tre politiske grupper, og der er krav om en årlig erklæring om økonomiske interesser). Hvis disse betingelser er opfyldt, må de politiske grupper yde logistisk støtte til de tværpolitiske grupper.


De tværpolitiske gruppers formænd skal afgive en erklæring om enhver økonomisk eller materiel støtte. Erklæringer skal ajourføres hvert år og skal være offentligt tilgængelige.

Minority Intergroup Meeting © Europa-Parlamentet