Vederlag og pension 

Hvor stor betaling modtager MEP'er?

I henhold til den fælles statut for Europa-Parlamentets medlemmer, der har været gældende siden juli 2009, modtager alle parlamentsmedlemmerne det samme vederlag.


Et medlems månedlige vederlag før skat i henhold til den fælles statut er pr. juli 2018 på 8.757,70 EUR. Dette vederlag kommer fra Parlamentets budget. Alle MEP'er betaler EU-skat og forsikringsbidrag, hvorefter det udbetalte beløb er på 6.824,85 EUR. Desuden pålægger de fleste EU-lande deres medlemmer at betale en ekstra national skat i deres hjemland. Det endelige vederlag (løn efter skat) for det enkelte medlem afhænger således af beskatningsreglerne i medlemmets hjemland. Grundvederlaget er fastsat til 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen oppebærer, så medlemmer af Europa-Parlamentet har ikke mulighed for selv at træffe afgørelse om deres vederlag.


Der er nogle få undtagelser fra den fælles statut: Parlamentsmedlemmer, der besad et mandat i Parlamentet før valget i 2009, kunne vælge at beholde det tidligere nationale system for vederlag (hvor de fik betalt samme beløb som nationale parlamentsmedlemmer), overgangsgodtgørelse og pension i al den tid, de var medlem af Europa-Parlamentet.


Er parlamentsmedlemmer berettiget til en pension? Hvor stor er den?


Medlemmer har ret til en alderspension, når de fylder 63. Pensionen er sat til 3,5 % af vederlaget for hvert hele år, de har udøvet deres mandat, idet det samlede beløb dog ikke må overstige 70 %. Udgifterne til disse pensioner afholdes over Den Europæiske Unions budget.


En tillægspensionsordning, der blev etableret for medlemmer af Europa-Parlamentet i 1989, blev fra juli 2009 lukket for nye medlemmer og er ved at blive udfaset.