Hvad er Europa-Parlamentet? 

Europa-Parlamentet deler beføjelser til at træffe beslutning om EU's budget og lovgivningsbeføjelser med Rådet for Den Europæiske Union (EU-landenes regeringer), spiller en vigtig rolle i valget af Europa-Kommissionens formand og sørger for, at de øvrige EU-institutioner overholder de demokratiske principper.


Europa-Parlamentets medlemmer vælges i medlemsstaterne og varetager EU's 500 mio. indbyggeres interesser. Gennem årene og med løbende ændringer af EU's traktater har Parlamentet opnået betydelige lovgivningsmæssige og budgetmæssige beføjelser.