Hvilken rolle spiller Europa-Parlamentet i EU's budget? 

Europa-Parlamentet vedtager EU's årlige budget sammen med Rådet. Det årlige budget skal falde inden for de udgiftslofter, der er fastlagt i EU's syvårige finansielle ramme. Denne langsigtede finansielle plan skal have Parlamentets godkendelse for at blive vedtaget.


Ved afslutningen af hvert år undersøger MEP'erne, hvordan Kommissionen og EU-medlemsstaterne har brugt pengene, for at afgøre, om der skal meddeles decharge til de enkelte institutioner, dvs. den endelige godkendelse af gennemførelsen af budgettet for et bestemt år.