Fordeling af pladser i mødesalen 

Afgørelsen om fordelingen af pladserne i mødesalen blandt de politiske grupper, løsgængerne og repræsentanterne for EU's institutioner træffes af Formandskonferencen (lederne af de politiske grupper og Parlamentets formand) ved begyndelsen af hver valgperiode. I de seneste valgperioder har de politiske grupper siddet som "lagkagestykker" i et cirkeldiagram med gruppeformændene på første række, undtagen når der dannes en ny politisk gruppe midt i valgperioden.

Juncker under debatten om Unionens tilstand i forbindelse med plenarforsamlingen i Strasbourg i september. © European Union 2017 - EP