Hvorfor blev Strasbourg udpeget som Europa-Parlamentets officielle hjemsted? 

The European Parliament’s priorities 

Beslutningen i 1992 formaliserede en situation, som allerede eksisterede på daværende tidspunkt, og som afspejlede kompromisser, der var sket over flere år.


Da Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) blev oprettet nogle få år efter Anden Verdenskrig i 1952 og etablerede fælles forvaltning af seks landes stål- og kulreserver, herunder Tyskland og Frankrig, blev dets institutioner placeret i Luxembourg. Europarådet (et mellemstatsligt organ for menneskerettigheder og kultur for 47 lande, der også blev oprettet i perioden lige efter Anden Verdenskrig) havde allerede hovedkvarter i Strasbourg og tilbød sin mødesal til møder i EKSF's "Fælles Forsamling", som skulle udvikle sig til Europa-Parlamentet. Strasbourg blev gradvist hovedsted for Parlamentets plenarmøder, om end der også blev afholdt andre møder i Luxembourg i 1960'erne og 1970'erne.


Efter oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1958 blev en stor del af Kommissionens og Ministerrådets arbejde koncentreret i Bruxelles. Eftersom Parlamentets arbejde omfatter nøje at overvåge og arbejde sammen med begge disse institutioner, besluttede medlemmerne med tiden at tilrettelægge mere af deres arbejde i Bruxelles. I starten af 1990'erne var den nuværende ordning mere eller mindre på plads, således at udvalg og politiske grupper holdt møder i Bruxelles, og de vigtigste plenarmøder fandt sted i Strasbourg. En stor del af Parlamentets personale er placeret i Luxembourg.