Hvor mange personer arbejder i Parlamentet? 

Medlemmerne samles i plenarsalen © Den Europæiske Union 2016 — Europa-Parlamentet. 

Pr. maj 2019 var antallet af tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der arbejdede for Parlamentet (herunder for de politiske grupper) på forskellige steder som følger (MEP'ernes assistenter er ikke medtaget i følgende tabel):


I ALT

Bruxelles

Strasbourg

Luxembourg

Andre steder

7820

5039

293

2188

300


  • Størstedelen af Parlamentets personale (55,5 %) er kvinder.

  • Næsten 8,5 % af Parlamentets personale arbejder for de politiske grupper (662 stillinger).

  • Parlamentets personale kommer fra alle medlemsstater i Den Europæiske Union samt fra forskellige andre lande. Belgien tegner sig for den største andel, efterfulgt af Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland.

  • Noget arbejde er blevet udliciteret såsom dele af Parlamentets bygningsforvaltning samt IT, rengøring og kantinedrift. På en hvilken som helst dag kan der være over 10 000 personer på Parlamentets område, når antallet af ansatte suppleres af journalister, besøgende og lobbyister.