Adgang til Europa-Parlamentet for handicappede 

I løbet af årene har et stort antal foranstaltninger i høj grad forbedret adgangen for medlemmer, personale og besøgende med handicap. Alle nye projekter for at udvide, renovere eller udstyre Parlamentets bygninger skal som en prioritet fra starten fuldt ud sikre adgangen for handicappede.


Alle Parlamentets bygninger har mindst én indgang, der er tilgængelig for kørestole. Parkeringspladserne i alle tre byer, hvor Parlamentet er beliggende (Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg), har pladser, der er reserveret til handicappede førere, og cafeterierne er udstyret med borde og kasseapparater, som er tilpasset til personer, der bruger kørestol. Arbejdshunde er tilladt på Parlamentets område.

Adgang for handicappede i Europa-Parlamentet © Europa-Parlamentet.  

Ud over disse adgangsvenlige faciliteter er Parlamentets digitale tilgængelighed over de seneste år konstant blevet forbedret med en stigning i kompenserende teknologier til rådighed på anmodning. Til de hørehæmmede kan der leveres induktionssløjfer, og der kan på forhånd anmodes om tegnsprogstolkning. Til synshandicappede er blindeskrift og punktdisplay, læsehjælps- og skærmlæserprogrammer blot nogle få af de tilgængelige kompenserende teknologier.


I overensstemmelse med EU-direktivet for tilgængeligheden af offentlige organers websteder er Parlamentets websted blevet tilpasset, så det følger retningslinjerne fra Web Accessibility Initiative (WAI). Websiderne er gjort tydeligere og lettere at navigere på, og indholdet forbliver det samme, når det vises på en skærmlæser. Multimedieindholdet er også gjort mere tilgængeligt med tilføjelse af undertekster og transskriptioner.