Parlamentets bygninger 

Europa-Parlamentets bygning © Europa-Parlamentet.  

Som besluttet af regeringslederne i EU's medlemsstater (Det Europæiske Råd) i 1992 har Parlamentet tre arbejdssteder – Strasbourg (det officielle hjemsted), Bruxelles og Luxembourg. Det har i alt 29 bygninger på tre arbejdssteder. Det har også visse bygninger i andre medlemsstater, hvor Europa-Parlamentets Forbindelseskontorer er placeret.


I ALT

Bruxelles

Strasbourg

Luxembourg

Antal bygninger

29

18

5

6

Areal i m²

1 203 715

661 913

343 930

197 872


Parlamentet har gradvist opkøbt de bygninger, det anvender på sine vigtigste arbejdssteder, da dette både på mellemlang og lang sigt er mere omkostningseffektivt end at leje dem. For at imødegå behovet for mere kontorplads, f.eks. som følge af udvidelsen af EU i 2004, har det foretrukket at købe frem for at leje bygninger, hvor det er muligt. Det samme gælder i stigende grad for Parlamentets Forbindelseskontorer i medlemsstaterne.


Opkøb sparer en masse penge, idet det er mellem 40 og 50 % billigere end at leje på lang sigt, ifølge Revisionsretten. Samlet set ejer Parlamentet 87,5 % af sine bygninger (151 300 m² lejet og 1 052 400 m² ejet). Det ville have kostet omkring 163 mio. EUR om året at leje dem.