Akkrediterede lobbyister og journalister 

Plenarforsamling i Bruxelles © Den Europæiske Union 2018 — EP. 

Den 23. juni 2011 indviede Europa-Parlamentet og Kommissionen et fælles, offentligt åbenhedsregister med henblik på at give oplysninger om dem, der søger at påvirke EU-politikken. Som det var målet fra starten, indeholder registeret nu advokatfirmaer, NGO'er og tænketanke såvel som de traditionelle lobbyister.


I november 2018 var der 11 912 organisationer i registeret, hvoraf 7 246 personer er akkrediteret til Europa-Parlamentet. Registrering er obligatorisk for at få adgangskort som lobbyist til Europa-Parlamentet.


Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet påbegyndte den 16. april 2018 forhandlingerne om nye fælles regler, der vil give endnu større gennemsigtighed i interesserepræsentanternes aktiviteter på EU-plan. Målet med den foreslåede nye interinstitutionelle aftale er også at inkludere Rådet i lobbyregisterets område, da det indtil videre blot har været observatør af systemet.