Hvor stort er Parlamentets budget? 

Parlamentets budget for 2018 beløb sig til 1,95 mia. EUR, hvoraf 44 % er til personaleudgifter, hovedsageligt lønninger til de omkring 7 000 tjenestemænd og ansatte i de politiske grupper. Budgettet dækker også udgifter til tolkning, udliciterede oversættelser og personalerejser.


Da Parlamentet er en demokratisk valgt institution, der deltager i at udarbejde bindende lovgivning for alle medlemsstater, arbejder en stor del af institutionens medarbejdere med oversættelses- eller tolkningsarbejde, således at såvel medlemmer som borgere kan følge med i Parlamentets arbejde.


Omkring 22 % af budgettet for 2018 bruges til medlemmernes udgifter, herunder lønninger, udgifter til rejser, kontorer samt lønninger til deres personlige assistenter.


Udgifterne til Parlamentets bygninger tegner sig for 13 % af budgettet for 2017. Det dækker leje af ejendomme, byggeri, vedligeholdelse, sikkerhed samt driftsudgifter for Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og dets forbindelseskontorer i de 28 medlemsstater.


Informationsaktiviteter og administrative udgifter til bl.a. IT og telekommunikation udgjorde 16 % i 2017. De politiske gruppers aktiviteter tegner sig for 6 % af budgettet.