Gruppebesøg og individuelle besøg i Europa-Parlamentet 

Ca. 450 000 personer fra EU og andre steder besøger Europa-Parlamentets mødesal i Bruxelles og Strasbourg hvert år. Mange af disse besøgende kommer som del af en af mere end 9 000 grupper, og antallet af individuelle besøgende er steget i de seneste år.

Europa-Parlamentet mener, at offentligheden skal have let adgang til dets arbejde og bygninger, fordi det mener, at åbenhed er vigtigt for udøvelsen af demokratiske rettigheder i Den Europæiske Union. Da udgifterne for rejser til Bruxelles og Strasbourg kan være en hindring for mange EU-borgere på grund af de lange afstande forbundet dermed, hjælper Parlamentet med at dække nogle af gruppernes udgifter (ca. 80 000 besøgende).

Besøgende, der kommer til Bruxelles, kan også besøge Parlamentariet og Huset for Europæisk Historie, som ligger uden for Europa-Parlamentets bygninger og holder åbent i weekenden (omkring 470 000 besøgende i 2018). I Strasbourg er et udstillingsområde kendt som Parlamentarium Simone Veil med 360-graders biograf og interaktive værktøjer del af besøget.

Besøg i Europa-Parlamentet – grupper og enkeltpersoner © Den Europæiske Union 2018  

Frie grupper

Mange besøgende kommer til Parlamentet i Bruxelles og Strasbourg i grupper for at se mødesalen og lære om Parlamentets arbejde. De er enten inviteret af medlemmer af Europa-Parlamentet eller kommer på egen hånd. De hilses velkommen af Parlamentets personale, der taler om Europa-Parlamentets arbejde og rolle, og de kan mødes med medlemmer af Parlamentet. I Strasbourg kan besøgende uden for mødeperioderne booke en guidet tur gennem den meget symbolske Louise Weiss-Bygning – med eller uden multimedieguider.


Individuelle besøgende

Besøgende kan også komme individuelt til Europa-Parlamentet. Omkring 80 000 individuelle besøgende får årligt en interaktiv multimedie-guide til tilhørerpladserne i Europa-Parlamentets mødesal i Bruxelles på bestemte tidspunkter. De kan også lytte til en briefing eller følge plenarmøderne. I Strasbourg er besøgsmulighederne for individuelle besøgende blevet udvidet i 2017, og der er for nylig blevet aflagt multimedieguidebesøg. Omkring 40 000 besøgende benyttede sig af denne nye mulighed i 2018, og antallet er stigende.


Sponsorerede grupper


Et begrænset antal personer kan besøge Parlamentet efter udtrykkelig invitation fra en MEP og med et sponsorat fra Europa-Parlamentet. Disse grupper modtager et tilskud, der delvis dækker rejser, indkvartering og måltider (2 500 grupper/år, ca. 80 000 besøgende).

Hvert medlem kan invitere op til 110 sponsorerede gæster om året i grupper på mindst 10 besøgende. Medlemmerne kan invitere op til fem grupper om året til Strasbourg under mødeperioderne eller til Bruxelles.


Besøgende bydes velkommen af tjenestemænd, der giver dem en interaktiv briefing om EU og Parlamentet. De møder et eller to medlemmer af Europa-Parlamentet og kan besøge mødesalens offentlige galleri.


Europa-Parlamentets personale tager sig af ansøgninger og økonomiske bidrag. Tilskuddet betales via bankoverførsel, men en lille del af det finansielle bidrag (op til 40 EUR pr. besøgende) kan betales til lederen af gruppen for at få nogle disponible kontanter på dagen for besøget. Tilskuddets størrelse beregnes på baggrund af tre faktorer, der multipliceres med antallet af besøgende: rejseudgifter: kilometer-baseret sats (0,09 EUR pr. kilometer) for afstanden mellem gruppens afrejsested og Bruxelles eller Strasbourg, hoteludgifter i tilfælde af overnatninger (60 EUR) og madudgifter (40 EUR). Det er kun de reelle udgifter, der tilbagebetales.


Åbent hus-dage

Parlamentet afholder årlige åbent hus-dage i begyndelsen af maj i Strasbourg og Bruxelles — i 2018 bød Strasbourg 9 000 besøgende og Bruxelles 15 000 velkommen. Åbent hus-dagene i 2019 finder sted den 4. maj i Bruxelles og den 19. maj i Strasbourg.

Parlamentet hjælper visse besøgsgrupper med at dække deres rejseudgifter. © Europa-Parlamentet.