Huset for Europæisk Historie 

Huset for Europæisk Historie: en historie uden lige.  

I 2017 åbnede Huset for Europæisk Historie sine døre i Bruxelles. Med museet får de besøgende mulighed for at lære om den europæiske historie og tænke over dens betydning for nutiden.


Den permanente udstilling fokuserer på det 20. århundredes historie på det europæiske kontinent og på den europæiske konvergens' historie, som vil blive skildret ud fra et bredt historisk perspektiv og belyst ved at sætte europæernes kontrastrige erfaringer ind i en historisk sammenhæng. Huset for Europæisk Historie vil også være vært for midlertidige udstillinger.


Udstillingens indhold blev udviklet af et tværfagligt videnskabeligt projektteam af historikere, museologer samt uddannelsesspecialister og -administratorer fra 18 forskellige medlemsstater. En højtstående rådgivende instans (Det Akademiske Udvalg) bestående af internationalt anerkendte historikere og museologer skal garantere den videnskabelige kvalitet og relevans af indhold og fremstilling.


Et besøg i Huset for Europæisk Historie er gratis, og det er åbent for alle.


Det har kostet omkring 52,4 mio. EUR at udvikle projektet. Dette beløb dækker ombygningen, udvidelsen og renoveringen af Eastman-bygningen samt udviklingen af den permanente udstilling og den første midlertidige udstilling.