Hvordan erstattes et medlem, der fratræder? 

Hvis et medlem forlader Parlamentet under sit mandat, erstattes vedkommende efter reglerne i det land, han eller hun repræsenterer. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Europa-Parlamentets informationskontorer i de enkelte medlemsstater.