Uafsluttede sager: Hvad sker der med lovgivning, der ikke er afsluttet inden udgangen af en valgperiode? 

Alle afstemninger, som Parlamentet har foretaget på plenarmøder før et valg, forbliver lovligt gældende for det efterfølgende Parlament. Det betyder, at det nye Parlament efter et valg vil genoptage sagerne, der hvor det forrige Parlament forlod dem, og gå videre til næste trin i beslutningsprocessen.


For lovgivning, der ikke når at komme på plenarmøder før et valg, gælder det dog, at Parlamentet ikke har nogen juridisk gældende holdning, og Parlamentets interne forretningsorden fastsætter, at arbejde (f.eks. i udvalg) udført i den foregående valgperiode i givet fald bortfalder. Ved begyndelsen af den nye valgperiode kan den nye Formandskonference – formanden for Europa-Parlamentet og lederne af de politiske grupper – dog beslutte at fortsætte behandlingen af sagerne (artikel 229 i Europa-Parlamentets forretningsorden).

Dokumenter © Europa-Parlamentet REF