Den finansielle og økonomiske krise har haft store sociale og menneskelige omkostninger i EU. Særligt den rekordhøje ungdomsarbejdsløshed giver anledning til bekymring. Onsdag vil MEP'erne drøfte Kommissionens den årlige vækstundersøgelse forud for næste møde i Europæisk Råd.

Ungdomsarbejdsløsheden er de seneste år steget voldsomt og har nået et hidtil uset højt niveau. Ledigheden er især høj i Øst - og Sydeuropa, som det fremgår af vores infografik.

I betænkningen om den årlige vækstundersøgelse opfordrer MEP´erne blandt andet til iværksættelse af flere vækstorienterede initiativer, langsigtet finansiering af realøkonomien, bæredygtig vækst gennem større konkurrenceevne, bekæmpelse af arbejdsløshed og en modernisering af EU-administrationen.

I betænkningen om bekæmpelse af ​​ungdomsarbejdsløshed af Jean-Paul Gauzès (EPP, Frankrig) opfordres medlemsstaterne til at udvikle omfattende strategier for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, mens betænkningen af Pervenche Berès (S&D, Frankrig) understreger vigtigheden af ​​at reducere usikre former for beskæftigelse blandt unge, såsom midlertidige kontrakter, deltidsjob og ulønnede praktikophold.