Fælles tilsynsmekanisme og afviklingsmekanisme for banker på plads 

 
 

Del denne side: 

Den Europæiske Centralbank (ECB) i Frankfurt, Tyskland © BELGA_DPA_D.Reinhardt  

Da krisen ramte i 2009, stod det klart, at banker ikke var i stand til at bære deres tab. Da der ikke var nogen ramme for fælles løsning, måtte skatteborgere træde til. Denne alarmerende situation var begyndelsen til opbygningen af en modstandsdygtig bankunion, der nu tager form. Den fælles afviklingsmekanisme, der skal optrevle nødlidende banker, blev vedtaget af Europa-Parlamentet 15. april 2014. Den fælles tilsynsmekanisme blev vedtaget af Parlamentet i september 2013.

Da krisen ramte i 2009, stod det klart, at banker ikke var i stand til at bære deres tab. Da der ikke var nogen ramme for fælles løsning, måtte skatteborgere træde til. Denne alarmerende situation var begyndelsen til opbygningen af en modstandsdygtig bankunion, der nu tager form. Den fælles afviklingsmekanisme, der skal optrevle nødlidende banker, er til afstemning ved plenarmødet tirsdag d. 15. april. Den fælles tilsynsmekanisme blev vedtaget af Parlamentet i september 2013.


Med afviklingsmekanismen kan en ny EU-myndighed, Den Fælles Afviklingsinstans, hurtigt beslutte, hvad der skal gøres ved de store banker i eurozonen, der kan komme i vanskeligheder. Det nye system vil trække på en bankfinansieret fond på 55 mia. euro. For skatteydernes tryghed vil der også være et hæfteprincip, hvor aktionærer og værdipapirejere tager første tab, når banken skranter.


Bankunionens første hjørnesten, den fælles tilsynsmekanisme, giver den Europæiske Centralbank ansvaret for at føre tilsyn med euro-områdets største banker. Det betyder, at ECB's banktilsyn skal afgøre, hvorvidt en bank er i vanskeligheder. I dag føres der tilsyn med 128 banker.


På samme vis har Parlamentet allerede begrænset bonusser til bankfolk og krævet, at banker skal have en større beholdning af højkvalitetskapital til håndtering af potentielle tab.