Sort arbejde: Hvad kan EU gøre? 

 
 
Adgang til infografik:   
       
Andel af de interviewede, som inden for de seneste 12 måneder har betalt for arbejde eller varer, som de har god grund til at formode er sort arbejde (f.eks. ved manglende faktura eller VAT) 

I dag stemte Beskæftigelsesudvalget for en betænkning om Europa-Kommissionens forslag, der skal etablere en europæisk platform, som skal styrke medlemslandenes samarbejde i kampen mod sort arbejde. Sort arbejde undergraver arbejdsmarkedet, mens det offentlige mister penge gennem manglede skatteydelser, forklarer den bulgarske ordfører Georgi Pirinski fra S&D-gruppen. Vores infochart viser hvor meget sort arbejde, europæerne købte pr. land i 2013.

Hvad er sort arbejde og hvorfor er det et problem?

Europa-Kommissionen definerer sort arbejde som ”enhver betalt handling, der er lovlig i sin natur, men som ikke erklæres til offentlige myndigheder”. Sort arbejde udgjorde 18% af EU27’s BNP i 2012.

Pirinski forklarede, at sort arbejde afskærer arbejdstagerne fra social beskyttelse og grundlæggende arbejdsrettigheder: ”Ofte udsættes arbejderne for tvivlsomme forhold, og de udnyttes groft af arbejdsgiver.” I 2013 benyttede 23% af danskerne sig af sort arbejde.

Han fortsatte: ”Der er meget alvorlige konsekvenser ved sort arbejde; unfair konkurrence, hvor firmaerne tjener penge på denne slags arbejde. Dertil kommer alvorlige tab til de offentlige finanser.”

Den europæiske platform mod sort arbejde

Det europæiske platform skal styrke unionens håndtering af sort arbejde, bl.a. ”gennem ekspertdiskussioner og vidensdeling om bekæmpelse og regulering af sort arbejde,” udtalte Pirinski. Han tilføjede, at platformen opererer med to tilgange:

  • Præventiv indsats
  • Afskrækkende tiltag

I begge tilfælde er formålet at styrke samarbejdet mellem medlemslandene, og i sidste ende føre til, at mængden af sort arbejde mindskes.

Klik her for flere nyheder fra Europa-Parlamentet.

Fakta top 3: Hvilken type sort arbejde køber vi? 
  • EU: Reparation og renoveringsarbejde (29%), bilreparation (22%), tjenester (19%) 
  • Danmark: Reparation og renoveringsarbejde (25%), bilreparation (23%), tjenester (22%)