Parlamentet ønsker, at EU får egenindtægter i næste budget 

 
 

Del denne side: 

MEP'erne ønsker, at EU får sine egne finansielle kilder i det næste langsigtede budget i stedet for hovedsageligt at være afhængigt af medlemslandenes bidrag.

Den 14. marts satte Parlamentet gang i debatten om, hvordan EU’s næste langsigtede budget (FFR), der begynder 1. januar 2021, skal se ud. MEP’erne godkendte en lovpakke, der bl.a. ønsker at ændre, hvordan EU skal finansieres i fremtiden, og baner vejen for, at EU får flere af sine egne indtægtskilder i stedet for næsten at være fuldstændig afhængigt af bidragene fra medlemslandene.

”Vi, Parlamentet, har sagt, at vi ikke vil acceptere en ny FFR uden egne indtægter. Vi er fastbesluttede på det,” siger Gérard Deprez (ALDE, Belgien) i et interview.

Sammen med Janusz Lewandowski (EPP, Polen) har han skrevet en rapport om egenindtægter, der er en del af Parlamentets holdninger til den næste FFR.

Rapporten foreslår nye indtægtskilder inklusiv en selskabsskat, miljøskatter, en finansiel transaktionsskat på EU-niveau, særlige skatter for virksomheder i den digitale sektor og en reform af momssystemet.   

Det nuværende system er for komplekst

Deprez sagde, at baggrunden for Parlamentets stærke holdning til at have egenindtægter er Traktaten: ifølge Rom-traktaten skulle Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finansieres af nationale bidrag i en overgangsperiode og derefter erstattes af egenindtægter.

Derudover, tilføjer den belgiske MEP, mener Parlamentet, at det nuværende system baseret på medlemslandenes BNP er ”ulogisk og uforståeligt” og ”komplekst fordi vi har rabatter og undtagelser.”

I øjeblikket er 70% af FFR finansieret af BNP-bidrag og 12% kommer fra moms, mens 13% kommer fra andre indtægtskilder såsom skatter betalt af EU’s ansatte og fra bøder, hvor f.eks. virksomheder har overtrådt EU’s konkurrencelovgivning.

Janusz Lewandowski kunne godt tænke sig, at minimum 1/3 af budgettet blev finansieret af egenindtægter. ”Vores filosofi er at sige, at hver egenindtægt skal reducere BNP-bidraget, så du ikke står med følelsen af, at du betaler to gange,” forklarede den polske MEP.

EU’s langsigtede budget 
  • Udover det årlige budget har EU et langsigtet budget for en periode på minimum fem år. 
  • Det nuværende budget, der dækker 2014-2020, beløber sig til €963,5 mia.  
  • EU-Kommissionen vil præsentere sine forslag til den næste FFR d. 2. maj med håbet om, at en aftale kan blive indgået før Europa-Parlamentsvalget i maj 2019. 

Evaluering af egenindtægter

Begge ordførere understreger dog, at introduktionen af egenindtægter skal ske ”progressivt” og ikke over en nat. Nye indtægtskilder skal evalueres ofte, særligt hvis de er et incitament, understreger Janusz Lewandowski.

 

For eksempel hvis der kommer til at være en skat på plastikposer, på linje med EU’s bekymringer for miljøet, kan dette føre til en adfærdsændring hos forbrugerne og en reduktion i antallet af plastikposer, der bliver købt. For at undgå at EU’s budget bliver for ustabilt, vil ordførerne derfor have, at alle egenindtægter tjekkes regelmæssigt og bliver tilpasset.  

Den 2. maj kommer EU’s kommissionsformand Jean-Claude Juncker til Parlamentet for at fremlægge Kommissionens forslag til den næste FFR. Janusz Lewandowski forventer, at Kommissionen foreslår 3-4 nye egenindtægter. ”Vi ved ikke, hvad kandidaterne er, men igen vil der være et forsøg på at modernisere budgettets indtægtsside.”  

Klimaforandringer

Under de seneste forhandlinger i 2011 var Janusz Lewandowski EU’s budgetkommissær med ansvaret for at nå en aftale om FFR. Dengang foreslog han også ideen om egenindtægter.

”Men der var et negativt forhandlingsklima om egenindtægter. Sidste gang havde vi et nedskæringsklima.”

Denne gang ser han ”muligheder for forandring”. Gérard Deprez er ligeledes enig i, at der er en anden stemning nu i EU med bedre offentlige finanser i mange lande og hvor befolkningens tillid til økonomien er vendt tilbage.

 

Under Parlamentets plenarsamling i april i Strasbourg understregede Frankrigs præsident Emmanuel Macron i en debat, at Frankrig både ønsker at bidrage mere til EU’s budget, men også at han vil lægge pres på, at EU får sine egne indtægtskilder.

 

”Det er det ideelle øjeblik at genskabe det europæiske projekt og sige, hvad vi ønsker at gøre sammen. Det er en ny situation. Det er ikke altid tilfældet, så derfor skal vi udnytte det nu,” siger Gérard Deprez.