Parlamentet stemmer om ny bestyrelsesformand for ECB 

 
 

Del denne side: 

MEP'erne stemte den 29. november om at give opbakning til Andrea Enria som ny bestyrelsesformand for den Europæiske Centralbank (ECB).

Andrea Enria. 

Andrea Enria fik opbakning til at overtage jobbet fra Parlamentets Økonomiudvalg den 20. november. Den 57-årige italiener, der lige nu leder den Europæiske Banktilsynsmyndighed, skal også godkendes ved en beslutning i Rådet, før han kan erstatte Danièle Nouy på posten fra 1. januar 2019.


Overvågning af banker på EU-niveau

ECB begyndte tilsynsmyndighedsfunktioner i 2014, der blev det første skridt mod etableringen af en bankunion i Europa. Mens bankerne tidligere kun blev overvåget af nationale tilsynsmyndigheder, kom overvågningen af de vigtigste banker i eurozonen også under ECB.

Denne beslutning skal sikre sunde banker, stabilitet i hele systemet og at de samme krav gælder for alle de store spillere.

Lige nu er 118 banker under direkte overvågning af ECB, og listen bliver hele tiden opdateret. Disse banker er enten de største i deres hjemlande, har over 30 mia. euro i samlede aktiver eller et meget stort grænseoverskridende virke. Mindre vigtige banker hører stadig kun under de nationale myndigheders tilsyn.

Som tilsynsmyndighed har ECB magt til at udføre inspektioner og tjekke, at bankerne lever op til EU's regler. ECB kan forlange, at bankerne afsætter yderligere kapital til at modstå risici og kan endda fratage bankerne deres licens.

ECB er ansvarlig over for Parlamentet, når det gælder tilsynsopgaverne. Hvert år skal banken aflægge rapport, som skal præsenteres for MEP'erne ved en høring. Formanden for bestyrelsen kommer ofte i Parlamentet og besvarer MEP'ernes spørgsmål.


Stadig meget arbejde venter

Mange banker i EU blev hårdt ramt af den finansielle krise, der begyndte i 2008. Nogle kæmper stadig med banklån, der ikke er blevet tilbagebetalt.

Foran Økonomiudvalget den 20. november sagde Andrea Enria, at det at rydde op i de dårlige aktiver og promovering af en integreret banksektor, vil blive to af hans vigtigste prioriteter, hvis han får jobbet. “Bankunionen overlever ikke, hvis den næste krise rammer os, mens vi stadig er i gang med at håndtere dårlige aktiver fra den tidligere krise eller et marked, der stadig er opdelt efter nationale linjer," sagde han.

Andrea Enria forsøgte også at aflive ideen om, at nogle banker er for store til at gå bankerot. “Banker kan gå bankerot... når det sker, er det ikke altid tilsynsmyndighedens skyld," sagde han.