Skatteudvalg vil have finansiel politistyrke og vagthund til at overvåge hvidvaskning af penge 

 
 

Del denne side: 

EU bør have sin egen finansielle politistyrke og vagthund til at overvåge hvidvaskning af penge, er nogle af de anbefalinger Parlamentets skatteudvalg foreslår i sin endelige rapport.

EU har brug for en europæisk politistyrke under Europol med mulighed for selv at foretage efterforskninger på tværs af grænserne på området for skat og finansiel kriminalitet, ifølge Parlamentets TAX3-udvalgs færdige rapport.

Rapporten opfordrer også til at oprette en EU-'vagthund' med ansvar for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i medlemslandene, da det nuværende koordineringsniveau "ikke er tilstrækkeligt til at adressere udfordringerne i sektoren."

Provenuet fra hvidvaskning af penge i forskellige former i EU anslås til at ligge på 110 mia. euro om ået, svarende til 1% af EU's samlede BNP.

Rapporten fra Parlamentets særlige udvalg kommer efter, at Europa i de senere år er blevet rystet af flere hvidvaskningssager i europæiske banker såvel som utallige afsløringer af graverjournalister om skatteunddragelse i LuxLeaks og Panama-dokumenterne.

Luděk Niedermayer (EPP, Tjekkiet), en af ordførerne, siger at hvidvaskning af penge altid har haft en international dimension. "Pga. manglende samarbejde og koordinering blandt myndighederne indenfor og mellem medlemslandene, bliver disse sager ikke forebygget, tacklet tidligere eller efterforsket ordentligt. Det er ofte uklart, hvem der skal tage styringen."

"Dette har ført til utallige smuthuller i lovgivningen og blinde vinkler for de tilsynsførende," siger medordfører Jeppe Kofod (S&D, Danmark). "Det er det, vi har dokumenteret i vores arbejde, og hvad vi kommer med foreslag til at tackle."


Er EU til salg?

Rapporten kritiserer også, at 18 medlemslande har en form for "golden visa"-ordning, der kan bruges som en bagdør for rige, kriminelle udlændinge til at etablere sig i Europa. Det anslås, at mere end 100.000 visa og 6000 pas er blevet givet til særligt russiske borgere og borgere fra lande under russisk indflydelse det seneste årti i bytte for finansielle investeringer i EU.

Programmerne giver ikke kun ofte skattemæssige privilegier til modtagerne. De giver også adgang til den frie bevægelighed, som de kan udnytte til at hvidvaske penge og unddrage skat.


Chokerende konklusioner

Parlamentets skatteudvalgs et-årige undersøgelsesmandat sluttede for nyligt, og "den triste konklusion er, at Europa har et systematisk problem med hvidvaskning af penge, skattesvig og skatteunddragelse," understreger Jeppe Kofod. "Vi har med success skabt verdens rigeste og mest attraktive indre marked, med fri bevægelse for kapital og tjenester. Men vi mangler stadig et effektivt samarbejde om overvågning på tværs af grænserne, efterforskning og håndhævelse af loven."

Adspurgt om de mest chokerende konklusioner i rapporten, nævner Niedermayer både beløbene, der bliver hvidvasket, de banker, der er involveret, og visse medlemslandes tilgang til at implementere EU-lov.

"En anden, desværre, 'chokerende konklusion' er den store modstand, vi oplever fra medlemslandene (til ECOFIN-møderne) til at gå videre med ændringer, der er velbegrundede og ville gavne det europæiske samfund," fortsætter Niedermayer. "Her henviser jeg både til området for afgifter, et fælles selskabsskattegrundlag og andre initiativer, der sidder fast eller er blevet afvist, som den digitale skat, af Rådet."


Næste skridt

Parlamentet vedtog rapporten i plenar i Strasbourg den 26. marts.