Nyt åbenhedsregister skal give mere klarhed over lobbyisme 

 
 

Del denne side: 

EU-institutionerne er klar til at påbegynde forhandlinger om at opgradere deres åbenhedsregister, der viser hvilke lobbyister, de bliver kontaktet af.

Infografik over åbenhedsregister  

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet er blevet enige om, at forhandlingerne om at få fælles regler, der skal give mere åbenhed om lobbyismen på EU-niveau, skal begynde i starten af 2018.

Siden 2011 har Parlamentet og Kommissionen haft et fælles, offentligt Åbenhedsregister. Dette erstattede tidligere separate registre, bl.a. Parlamentets fra 1995. Med en ny aftale mellem de tre institutioner, forventes der at blive fuld deltagelse fra Rådet.

Hvem henvender sig ti EU?

Formålet med Åbenhedsregisteret er at sikre, at de der søger interaktion med EU-institutionerne, offentligt gør deres interesser klare og giver information om dem selv. Registreringen sker på en frivillig basis, men kan blive nødvendig for særlige typer af adgang: For eksempel de, der ønsker at tale ved en offentlig høring i et parlamentsudvalg, skal registrere sig på forhånd.     

Som vores infografik viser, er antallet af registrerede organisationer vokset stødt de seneste år. Der er nu over næsten 11.000 organisationer med over 80.000 ansatte; blandt dem NGO’er, erhvervsorganisationer, selskaber, fagforeninger og konsulentbureauer. Organisationerne er meget forskellige, når det gælder størrelse og interesseområder. Næsten en femtedel af alle organisationerne har deres hovedkontor i Belgien.

 

EU-medlemslandene har forskellige tilgange til at regulere lobbyisme, og kun syv lande (Frankrig, Irland, Litauen Østrig, Polen, Slovenien og Storbritannien) har lovgivning på området.  

 

Parlamentet vil have mere fokus på åbenhed

Europa-Parlamentets forhandlingsmandat i de kommende forhandlinger med Kommissionen og Rådet søger at styrke og forbedre EU-institutionernes ansvarlighed og sikre gennemsigtighed og åben beslutningstagningsproces på EU-niveau.

”Parlamentets tilgang er åbenhed, og det er det, vi ønsker at vedtage i de fremtidige forhandlinger,” sagde Sylvie Guillaume (S&D, Frankrig), da Parlamentets forhandlingsmandat blev godkendt. Sylvie Guillaume er en af Parlamentets ansvarlige forhandlere på området.

”Europa-Parlamentet har altid været førende i debatten om åbenhed. Nu er det tid til, at alle EU-institutioner viser enighed i denne tilgang,” tilføjede den anden af de ansvarlige forhandlere, Danuta Hübner (EPP, Polen).  

Infografik over åbenhedsregister