Parlamentet vil straffe misbrug af data i politiske kampagner 

 
 

Del denne side: 

Parlamentet ønsker at beskytte den demokratiske politiske debat frem mod EU-valget ved at introducere økonomiske bøder til de partier og fonde, der misbruger data i politiske kampagner.

Brug af data i politiske kampagner ©AP images/European Union-EP 

Mere end to-tredjedele af internetbrugerne i EU er bekymrede om, hvordan personlig data bruges i de politiske kampagner, de ser, hvilket kan undergrave fri og fair konkurrence mellem de politiske partier. EU har iværksat flere tiltag til at beskytte sikkerheden for vores personlige data og arbejder nu på at sikre, at EU-valget ikke bliver forvrænget ved misbrug af de europæiske vælgeres data.

“Særligt efter Facebooks og Cambridge Analyticas databeskyttelsesskandale er folk blevet mere opmærksomme på brugen af deres personlige data. Lovgivningen er et vigtigt skridt på vejen mod at genskabe borgernes tillid til EU og den demokratiske proces som helhed,” forklarer medordfører Rainer Wieland (EPP, Tyskland).

Forud for EU-valget d. 23.-26. maj 2019 er det under overvejelse at lave nye regler til at afskrække og straffe de europæiske politiske partier, hvis medlemmer bevidst krænker databeskyttelsen til at påvirke udfaldet af valget. Parlamentets udvalg for konstitutionelle anliggender godkendte en betænkning den 6. december 2018, som hele Parlamentet vil stemme om d. 12. marts.


Send et meget klart budskab

“Jeg tror ikke, at der findes et parti eller en organisation, der vil risikere at misbruge personlig data fra EU-borgere for egen vinding. Men det er vores ansvar at styrke procedurene angående overtrædelser og sanktioner, så vi kan sende et klart signal til de meget få personer og grupper, der kunne blive fristet til ikke at spille efter reglerne," siger medordfører Mercedes Bresso (S&D, Italien).


De europæiske politiske partier 
  • Et politisk parti på EU-niveau består af nationale partier og er repræsenteret i flere lande. De nationale partier, der stiller op til EU-valget, er ofte knyttet til et europæisk parti. Efter valget vælger de ofte at indgå i en politisk gruppe. 

Hvordan de nye regler virker:

- Nationale overvågningsmyndigheder på databeskyttelsesområdet har ansvaret for at kontrollere valget på nationalt niveau.
- Europæiske partier laver kampagner på EU-niveau, der også omhandler valget af en spidskandidat (Spitzenkandidat).
- Hvis en national myndighed beslutter, at en lovovertrædelse er foregået, skal det informere Myndigheden for de Europæiske Partier og Fonde, der derefter vil træffe en beslutning om straffen.