EU-formandsdebatten: Spidskandidat Ska Keller (De Grønne) 

 
 

Del denne side: 

Ska Keller vil være en af kandidaterne til EU-Kommissionens formandskab og deltager i en livedebat i Parlamentet i Bruxelles d. 15. maj.

Om Ska Keller

Navn: Franziska Keller

Europæisk politisk parti: Det Europæiske Grønne Parti (De Grønne)

Nationalitet: Tysk

Alder: 37

Karriere: 2017 - medformand for De Grønne/EFA

2009 - MEP

2010 - Mafister i Islamvidenskab, Tyrkologi og Judaistik fra Freie Universität i Berlin


Om debatten

De politiske partier fremsætter kandidater til posten som EU-Kommissionsformand forud for EU-valget. Spidskandidaten bliver nomineret af Rådet, og hvis vedkomne er i stand til også at få opbakning fra et flertal i Parlamentet, kan vedkomne vælges til formand for EU-Kommissionen af et flertal i Parlamentet.

Spidskandidaterne går nogle gange under det tyske navn spitzenkandidaten. Dette system blev første gang brugt i 2014 til at vælge den nuværende kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Formandsdebatten - EU-valget 2019 d. 15. maj kl. 21:00 er endnu en mulighed for at lære kandidaterne at kende og finde ud af deres holdninger på en lang række områder.

Nogle politiske partier har fremsat mere end en spidskandidat, men nomineret en enkelt kandidat til at repræsentere dem i debatten.

Tre ordstyrere står i spidsen for debatten, hvor en lodtrækning vil bestemme rækkefølgen for taletiden.


Det Europæiske Grønne Parti har nomineret to spidskandidater. Den anden er Bas Eickhout fra Holland. Efter at have læst Kemi og Miljøvidenskab blev han forsker ved Hollands Miljøevalueringsagentur. Han har været MEP siden 2009.


Det Europæiske Grønne Parti ligger politisk på linje med De Grønne/EFA i Parlamentet.

Det Europæiske Grønne Parti (EGP) nominerede Ska Keller og Bas Eickhout som deres to spidskandidater til EU-valget.