Del denne side: 

Artikler 

A worker takes down the sign of Laiki Bank at one of the failed bank's branches in the Cypriot capital Nicosia on May 16, 2013. Laiki or Popular Bank, the island's number two lender, was dismantled under the terms of a bailout agreed with the troika -- the International Monetary Fund, the European Commission and the European Central Bank -- in March. ©BELGA_AFP_Y.KOURTOGLOU        

EU opretter en bankunion for at holde Europas finansielle system stabilt og forhindre en ny krise. Det kræver, at der findes en hurtig og effektiv måde at håndtere nødlidende pengeinstitutter på og samtidig sikre, at skatteborgerne ikke skal betale for fejl, begået af bankansatte. Den 15. april vil MEP’erne debattere og stemme om en aftale med Rådet om, hvordan man håndtere nødlidende banker. Her er en oversigt over, hvordan banksektoren i Europa er ved at ændre sig.

Euro notes and coins sit on a table © BELGA_DPA_D.Reinhardt        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

MEP'erne godkendte tirsdag tre lovforslag, der skal sikre, at bankerne selv skal betale for underskud og ikke skatteyderne. To af lovforslagene handler om omstrukturering og afvikling af nødlidende banker, mens det tredje sikrer, at bankerne og ikke skatteyderne, selv skal garantere for indskud på op til 100.000 euro, hvis en bank får likviditetsproblemer. Tiltagene supplerer det fælles overvågningssystem for banker, som allerede er på plads, og leder EU et stort skridt videre mod en bankunion.

Artikler 

©Belga/DPA/AFP/B.Roessler        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

MEPerne gav torsdag grønt lys til det fælles europæiske banktilsyn, som vil bringe omkring 150 af EU's største banker under direkte tilsyn af Den Europæiske Centralbank fra september 2014. MEPerne styrkede gennemsigtigheden og ansvarligheden i systemet og pålagde Den Europæiske Banktilsynsmyndighed at udvikle en tilsynspraksis, som de nationale bankmyndigheder skal følge.

©Belga/MaxPPP/C.Zachariasen        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

EUs banker bliver stærkere fra første januar 2014. Parlamentet godkendte tirsdag ændringer, der lægger loft over bankfolks bonusser for at dæmme op for spekulation og riskikovillighed, optrapper kapitalkrav for at bankerne bedre vil kunne håndtere kriser samt styrker overvågningen. Reformpakken, der er den hidtil mest omfattende, vil også fremme vækst ved at gøre det lettere for bankerne at yde lån til de mindre virksomheder, som driver realøkonomien.

Tjek vores infografik for at se mere        

At finde en vej ud af den finansielle krise var temaet, da eksperter og almindelige mennesker mødtes på de sidste ReAct-konference i Madrid den 20.2. Men meget afhænger af at gøre den finansielle sektor parat til Europa i en post-krise. Europa-Parlamentet har opfordret til en gennemgribende reform af banklovgivningen gennem foranstaltninger til begrænsning af risikovillighed, at styrke banktilsynet på EU-plan og beskytte sparere, når bankerne er i problemer. Tjek vores infografik.