Infografik 

 
 

Del denne side: 

At finde en vej ud af den finansielle krise var temaet, da eksperter og almindelige mennesker mødtes på de sidste ReAct-konference i Madrid den 20.2. Men meget afhænger af at gøre den finansielle sektor parat til Europa i en post-krise. Europa-Parlamentet har opfordret til en gennemgribende reform af banklovgivningen gennem foranstaltninger til begrænsning af risikovillighed, at styrke banktilsynet på EU-plan og beskytte sparere, når bankerne er i problemer. Tjek vores infografik.

Når man drøfter EU-bankunionen som en vej ud af krisen, høres ofte udtryk som den eneste kontrolmekanisme, kapitalkrav for banker og indskydergarantiordning. Men hvad betyder de? I vores infografik vil du se mere og disse og andre foranstaltninger, som EU træffer for at forhindre historien i at gentage sig, samt oplysninger om, hvad der har forårsaget krisen.