Bankunionen: en fem-minutters guide til EU’s nye regler 

 
 

Del denne side: 

Laiki Bank, Cyperns næststørste bank, gik fallit i marts 2013. Her tages skiltet ned fra et kontor i hovedstaden Nicosia den 16. maj 2013 ©BELGA_AFP_Y.KOURTOGLOU 

EU opretter en bankunion for at holde Europas finansielle system stabilt og forhindre en ny krise. Det kræver, at der findes en hurtig og effektiv måde at håndtere nødlidende pengeinstitutter på og samtidig sikre, at skatteborgerne ikke skal betale for fejl, begået af bankansatte. Den 15. april vil MEP’erne debattere og stemme om en aftale med Rådet om, hvordan man håndtere nødlidende banker. Her er en oversigt over, hvordan banksektoren i Europa er ved at ændre sig.

Nøglepunkterne i en bankunion


En effektiv bankunion kræver lovgivning om, hvordan man håndterer nødlidende banker, beskytter små indskydere og holder et bedre tilsyn med bankerne.


Hvorfor lande bliver ved med at redde nødlidende banker ...


Fordi bankerne er kernen i økonomien gennem indlån, opsparing og finansiering af investeringer, er bankers sundhed af afgørende betydning. Hvis de kommer i alvorlige problemer, vil regeringerne normalt vælge at redde dem med skatteydernes penge, også selv om det betyder en kraftig stigning i den offentlige gæld, snarere end at risikere økonomisk nedsmeltning i kølvandet på bankkrak.


... Og hvordan man kan forhindre at det sker igen


Banklovgivningen reformeres for at forhindre landene i at bruge skatteydernes penge til at afstive nødlidende banker. Den 15. april stemmer MEP'erne om en aftale, som vil gøre det muligt for myndighederne hurtigt at håndtere nødlidende banker takket være en € 55 mia. bankfinansieret fond frem for at ty til skatteydernes penge. Vigtigst er det, at bankernes tab hovedsageligt skal bæres af aktionærer og obligationsejere.


Beskyttelse af folks opsparing


For at beskytte folks opsparing, vil MEP'erne også stemme den 15. april om en opdatering af indskydergarantiordningsdirektivet, som indfører nationale bankfinansierede garantier for opsparinger på op til € 100.000. Indskudsgarantiordningen bliver forvaltet på nationalt plan i stedet for på europæisk plan.


For at få en fuldt udviklet bankunion må en fælles indskydergaranti indføres for hele euroområdet, snarere end nationale garantier. Det er et af Parlamentet nøglekrav, som parterne dog endnu ikke er blevet enige om.


Bedre tilsyn med banker


Parlamentet støttede allerede oprettelsen af ​​en fælles tilsynsmyndighedsmekanisme tilbage i september 2013. Dette giver den europæiske centralbank (ECB) ansvaret for at føre tilsyn med euroområdets største banker.


Andre forbedringer


Tilsvarende har Europa-Parlamentet også indført restriktioner på bankansattes bonusser for at fjerne incitamenter til overdreven risikovillighed og en forpligtelse til bankerne om at have tilstrækkelig kapital til at klare økonomiske vanskeligheder.