MEP’erne: Bankunionen bør beskytte kunderne, styrke bankerne 

 
 

Del denne side: 

Som svar på den økonomiske krise og gældskrisen i eurolandene vil MEP’erne sikre stabiliteten i banksystemet og beskytte småsparerne.

ECB's hovedkvarter i Frankfurt ©AP Images/European Union-EP 

EU planlægger at bygge bankunionen på tre søjler: overvågning af de største europæiske banker af ECB, en enkel løsningsmodel for banker i knibe og en fælles indskydergaranti, der skal beskytte småsparerne.

 

Mens de første to allerede er på plads, er der stadig ikke nogen aftale om indskydergarantien endnu.

Identificering af risikoen for stabiliteten

 

Siden begyndelsen af den finansielle krises begyndelse i 2008 er mere end 1500 banker i EU krakket. Som tilsynsmyndighed for EU’s største banker ønsker ECB, at udfordringerne for den finansielle stabilitet bliver adresseret så hurtigt som muligt.

I juni 2017 fastslog ECB, at to italienske banker var ved at krakke eller sandsynligvis ville gøre det, hvis ikke de kunne skaffe nok kapital til at dække for tabene fra deres misligholdte lån.

”ECB skal forbedre indikatorerne, der afgør en potentiel forværring for en banks forhold,” siger forfatteren til Parlamentets rapport, Sander Loones (ECR, Belgien).

Andelen af misligholdte lån beløb sig i 2017 i EU på 1000 mia. euro. Ifølge Sander Loones skal ”tilsynsmyndighederne handle hurtigere. De skal kunne indføre strengere krav, så snart de dårlige lån er identificerede.”

Ring rundt om de fejlslåede banker

Når en bank går bankerot, skal den ikke gøre skade på økonomien som helhed. I stedet skal en restrukturering af banken gøres af en EU-myndighed, når banken krakker eller ser ud til at krakke.

”Førsteprioriteten skal nu være at adresse den overvældende risiko, der stadig eksisterer i nogle nationale banksystemer, ” siger Sander Loones. ”Enhver aftale om den Europæiske Monetære Fond skal sikre, at i sådan en sag, er det til slut bankerne selv, der betaler regningen.”

Beskyttelse af småsparerne

I november 2015 foreslog Kommissionen at oprette den europæiske forsikringsplan (EDIS) for bankindskud i eurozonen. Det skulle gerne sikre en stærkere og mere lige beskyttelse for småsparerne, hvis der opstår problemer.

”Et fælles forsikringssystem, der er fair for alle borgere, uanset om de er tyskere eller italienere, skal være det bærende princip. Først skal der være en risikoreduktion, og først derefter kan der være en fordeling af risikoen. Jeg har tillid til, at sådan en balance mellem ansvar og solidaritet kan findes.”

Parlamentet har kæmpet for småsparerne, efter at den finansielle krise ramte. Nu er alle indskud op til 10.000 euro beskyttet gennem nationale indskudssystemer i hele EU.

Den årlige rapport om bankunionen blev stemt igennem i plenar d. 1. marts.