Del denne side: 

Folkeafstemning i Storbritannien: Europa-Parlamentet debatterer resultatet og konsekvenserne 

Ved åbningen af den ekstraordinære samling bemærkede Europa-Parlamentets formand Martin Schulz (S&D, DE), at det var første gang, at en plenarsamling er blevet indkaldt med så kort varsel, men han påpegede også, at det britiske folks beslutning om at forlade EU også er uden fortilfælde. Han hilste Lord Hill varmt velkommen og takkede ham for hans arbejde i EU-Kommissionen samt hans beslutning om at træde tilbage efter at have ført kampagne for Storbritanniens forbliven i EU.

Formandens ord blev fulgt af stående ovationer fra både MEPer og de øvrige Kommissærer.


"Det vil være til gavn for os alle at sikre, at det fremtidige forhold er konstruktivt og til gavn for begge parter. Ingen vil have fordel af en længere periode med politisk limbo", sagde hollandske Jeanine Hennis-Passchaert, der talte på vegne af EU-formandskabet. "Samtidig bør vi give Storbritannien den tid, det har brug for for at komme til hægterne og træffe de nødvendige beslutninger. Nu består en del af udfordringen for Europa i at overbevise borgerne om, at fællesskabet fortsat er det bedste valg. Den kendsgerning, at fragmentering ikke længere er utænkeligt, bør give os alle anledning til bekymring, tilføjede hun.


"Vi må respektere det britiske folks ønske", sagde EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, og "der må være konsekvenser". Han opfordrede den britiske regering til at "afklare" situationen så hurtigt som muligt for at undgå usikkerhed. "Ingen underretning, ingen forhandlinger", sagde han og insisterede på, at der ikke vil blive nogen hemmelige eller uformelle forhandlinger med London. Til Nigel Farage, leder af det britiske United Kingdom Independence Party, sagde han: "Du kæmper for at komme ud, det britiske folk stemte for at komme ud, så hvorfor er du her?"


"Vi vil ikke lade jer alene", lovede EPP-gruppens leder Manfred Weber (DE) den britiske ungdom, hvoraf mere end 73% stemte for at forblive i EU. Populisterne vandt folkeafstemningen, sagde han og tilføjede "Skam dig" til Nigel Farage, som han kaldte løgner med henvisning til de angiveligt falske kampagnepåstande. "Vi forventer nu en Artikel 50 underretning og hurtige og retfærdige forhandlinger om udtræden", sagde han og tilføjede, at "tiden til formildelse er forbi". Han opfordrede også politikerne til at holde op med at bebrejde Bruxelles og tage ansvar.


"EU må ikke blive taget som gidsel af de konservatives interne partipolitik. De britiske myndigheder må hurtigst muligt underrette os om Storbritanniens ønske om at udtræde", sagde formanden for S&D-gruppen Gianni Pittella (IT). "Idag siger jeg klart, at vores gruppe vil modsætte sig oversættelsen af finanspagten til EU-lov med al vores styrke. Budgetmæssig fleksibilitet er godt, men vi må gå videre med at fremme offentlige og private investeringer. Enten kommer Europa med svar på disse spørgsmål, eller også bliver det før eller siden fejet bort", tilføjede han.


Nu, hvor det britiske folk har talt, er det tid til at se fremad og holde op med at genspille fortiden, sagde ECR-gruppens leder Syed Kamall (UK). EU-Traktaterne er klare, og de skal respekteres, tilføjede han og opfordrede til klarhed om tidsplanen for udtrædelsesforhandlingerne. Storbritannien og EU må forblive tætte samarbejdspartnere i de kommende år, og briterne skal blive "gode naboer frem for modvillige lejere", sagde han.


"Det er svært at acceptere en beslutning, man er uenig i", men det britiske valg må respekteres, sagde ALDE-gruppens leder Guy Verhofstadt (BE). Men den måde, som forlad-kampagnen opnåede sit flertal på, med plakater med nazilignende propaganda og løgne, skabte et klima af had og negativitet. Forlænges den nuværende usikkerhed vil det gøre tingene værre. "Kun ved at udløse artikel 50 straks kan dette standses - 27 medlemslande skal ikke vente på, at et desorienteret Tory Party tager sig sammen", sagde han.


GUE-gruppens leder Garbriele Zimmer (DE) sagde, at hendes gruppe ikke kunne støtte den resolution, som et flertal af grupperne havde fremsat, fordi den manglede selvkritik. Finanskrisen, den "brutale behandling" af Grækenland, Italien og andre lande har efterladt EU-borgerne med dårlige minder, og det var præcist dem i Storbritannien, der frygter for deres jobs, sundhedssystemer og pensioner, som stemte for at melde sig ud, sagde hun og tilføjede, "at EU ikke har vist, at det kan beskytte sine borgere fra truslerne fra globaliseringen".


"Idag er der en mulighed for at fremsætte et nyt projekt, men bliv ikke overrasket, hvis der er en masse mistænksomhed i Danmark, Irland og hele vejen til Grækenland", sagde Philippe Lamberts (BE) på vegne af De Grønne. "Vi må tilbage til rødderne af det europæiske projekt og levere fred og bæredygtig velstand. Er det muligt, at sikre menneskelig værdighed for alle mennesker i og udenfor EU? Vores svar er ja!", konkluderede han.


Efter at formanden havde kaldt forsamlingen til orden, så den næste taler kunne blive hørt, bemærkede lederen af EFDD-gruppen Nigel Farage (UK), at de som lo af ham for 17 år siden, da han ankom til Parlamentet, ikke grinede nu. "I er, som politisk projekt, i fornægtelse", sagde han og forudsagde, at Storbritannien ikke vil blive det sidste medlemsland, der forlader unionen. Han advarede om, at såfremt EU afviser en "fornuftig handelsaftale", vil konsekvenserne blive langt værre for de 27 end for Storbritannien. "Selv ingen aftale er bedre for Storbritannien end den rådne aftale, vi har nu", sagde han.


ENF-gruppens leder Marine Le Pen (FR) kaldte Storbritanniens afstemning for "langt den vigtigste historiske begivenhed siden Berlinmurens fald", og et skrig af kærlighed fra det britiske folk til deres land. Det var et slag i ansigtet for dem, der støtter EU-systemet og viste, at EU-projektet ikke er irreversibelt, tilføjede hun. Det ville ikke være demokratisk at forsinke gennemførelsen af afgørelsen, advarede hun.


Løsgænger Diana Dodds (UK) sagde, at det britiske folks beslutning "ikke kan gøres om". Hun beskyldte EU-lederne for at "have vendt det døve øre til" de frustrationer som det britiske folk har givet udtryk for "i årevis - men idag lytter I", tilføjede hun. Hun tilføjede dog, at Storbritannien "ikke har vendt ryggen til Europa".

I sit svar til MEPerne, sagde Jeanine Hennis-Plasschaert: "Her og nu er svaret ikke enten mere eller mindre Europa, men et bedre Europa. Det er klart, at vi er nødt til at handle. Vores Union eksisterer kun, hvis den understøttes af de mange millioner borgere, og den støtte kan ikke tages for givet. De fælles udfordringer, som vi står overfor, vil ikke forsvinde, og intet land på denne jord kan håndtere disse udfordringer alene".


Jean-Claude Juncker understregede, at Kommissionen ikke er skyld i afstemningsresultatet. Han påpegede, at Storbritannien ikke har stemt om sparepolitikker eller om kontrollen ved EUs ydre grænser, fordi landet hverken er med i euroen eller i Schengenområdet. Også han beskyldte Nigel Farage for at lyve: "Du fabrikerer virkelighed", sagde han.


Diana Dodds understregede, at tonen i debatten havde "forstærket alle de stereotyper, som det britiske folk frygter i forbindelse med Europa". "Trusler og mobning vil ikke virke", sagde hun, og opfordrede Storbritannien og EU til at opbygge et forhold, der fører til velstående økonomier og fred i en "mere og mere farlig" verden.


Marcel De Graff (ENF, NL) sagde, at den 23. juni havde været en fantastisk befrielsesdag for det britiske folk og begyndelsen til enden på et misforstået projekt. Han bad Juncker og hele Kommissionen om at træde tilbage. Nedlæggelsesprocessen må begynde hurtigst muligt og økonomisk og politisk integration må stoppe, tilføjede han.


Ifølge Nigel Farage ser situationen i Storbritannien "temmeligt godt ud" efter folkeafstemningen, der er blot nogle politiske omvæltninger, nemlig premierministerens og den britiske EU-Kommissærs tilbagetræden "af de rette grunde", bemærkede han. Hvis afstemningen fejer dele af den britiske politiske klasse bort, "må det være sådan", sagde Farage og tilføjede, at han ser frem til at fejre "Uafhængighedsdag" næste år den 23. juni.


Alyn Smith (De Grønne): Vi er stolte over at være skotske, og jeg er stolt europæer. Jeg vil have at mit land skal være internationalt, samarbejdende, økologisk, retfærdigt - europæisk. Det skotske folk, sammen med befolkningen i Nordirland og folk i London og mange mennesker fra Wales og England, stemte for at forblive inden for vores familie af nationer. Jeg kræver, at dette resultat respekteres. Vi får brug for fornuftige hoveder og varme hjerter. Men husk dette: Skotland svigtede jer ikke. Jeg beder jer, kære kolleger, svigt ikke Skotland nu! (Stående bifald i salen).


Martina Anderson (GUE, UK) sagde: "Vi i Nordirland er ikke bundet af den britiske afstemning. Vi respekterer og vil støtte op om de nordirske stemmer, der lige som Skotland stemte for at blive. Det sidste, folk i Nordirland har brug for, er en ny grænse til 27 medlemsstater!".


Verhofstadt appellerede til sine kolleger om at sende et stærkt signal til Det Europæiske Råd og sikre et massivt flertal bag den fælles resolution. Til Nigel Farage sagde han: "Omsider slipper vi af med det største spild på EU-budgettet, som vi har betalt til i 17 år - din løn!".


Rzsyard Antoni Legutko (ECR, PL) sagde, at "dette er det værste der nogensinde er sket i den europæiske integrations historie. Vi er nødt til at overveje, hvordan man kan rette op på dette, både Kommissionen og Parlamentet. Billedet er langt fra rosenrødt", sagde han og overvejede hvorvidt EUs ledere vil være i stand til at lære af deres fejl.


Pittella sagde til Farage: "Jeg må sige en ting: Du har ikke gjort det bedste for dit land, det vil historien vise. Dette er ikke tid til polemik, det er en historisk begivenhed, og vi har brug for klarhed. Har vi fået klarhed fra Brexitsiden? I må drage konklusionen og give meddelelse om beslutningen. Vi har klare ideer om, hvad man skal gøre på kort og mellemlang sigt for at redde Europa", konkluderede han.


Weber sagde konkluderende, at debatten har gjort to ting klart: "Den udfordring, vi står overfor", samt at Europa-Parlamentet støtter det europæiske projekt. Han opfordrede Det Europæiske Råd til ikke at køre fast i interne stridigheder i morgen, men sende et stærkt signal.