Brexit-forhandling: Ny relation mellem EU og Storbritannien 

 
 

Del denne side: 

Siden annonceringen af sine intentioner om at forlade EU, har Storbritannien været i forhandlinger med EU, der skal bestemme, hvordan det fremtidige forhold skal se ud.

EU's og Storbritanniens veje skilles. 

Europa-Parlamentet kommer til at spille en nøglerolle med hensyn til udfaldet af forhandlingerne.

Et flertal af de stemmeberettigede i Storbritannien stemte for at trække deres land ud af EU-samarbejdet ved en folkeafstemning d. 23. juni 2016. Regeringen igangsatte officielt udmeldelsesprocessen d. 29. marts 2017 ved at udløse artikel 50 i Lissabon-traktaten, der sætter rammen for fratrædelsesforhandlingerne, der skal definere landets fremtidige forhold til EU.

 

To aftaler

EU og Storbritannien har to år til at forhandle en aftale om udtrædelsen, der skal bestemme, hvordan landet skal forlade Unionen, mens den “også skal overveje det fremtidige forhold til Unionen.”

Aftalen om de fremtidige forhold bliver en separat aftale, der kan tage meget længere tid at forhandle på plads.

Hvad udmeldelsesaftalen vil dække

Udmeldelsesaftalen vil dække problemstillinger som:

 

 • Rettigheder for EU-borgere i Storbritannien.
 • Rettigheder for britiske borgere i EU.
 • Storbritanniens finansielle forpligtigelser.
 • Problemstillinger vedrørende grænsen (særligt den mellem Storbritannien og Irland)
 • Hvor EU-agenturer i Storbritannien skal placeres.
 • Internationale forpligtigelser som Storbritannien har påtaget sig som EU-medlemsland (f.eks. Paris-aftalen).

Hvad aftalen om det fremtidige samarbejde kan dække

Aftalen om det fremtidige samarbejde vil beskrive forholdene for samarbejde på en række områder fra forsvar til kampen mod terrorisme, miljø, forskning, uddannelse osv.

Et af hovedpunkterne kunne være en aftale om den fremtidige handel. Det kan også beskrive mulige afgifter, produktstandarder, og hvordan stridigheder skal afgøres.

 

Hvordan forhandlingerne vil foregå

EU-regeringslederne i EU-rådet har udgivet nogle guidelines, der skal virke som basis for forhandlingerne. Den tidligere EU-kommissær Michel Barnier leder forhandlingerne på vegne af EU, selvom EU-Rådet altid kan klarlægge eller opdatere guidelines. 

Prioriteter for den første runde af forhandlinger

EU har sagt, at det ønsker at se signifikante fremskridt på tre specifikke områder, før diskussioner om det fremtidige forhold begynder: nemlig borgernes rettigheder, Nordirland og den finansielle afregning.

Hvad sker der, hvis der ikke er nogen aftale

Hvis der ikke er nogen aftale, og der ikke er nogen aftale om at forlænge deadline, så vil Storbritannien automatisk forlade EU efter den toårige periode ved udgangen af marts 2019. Derudover, hvis man ikke har opnået nogen aftale om handelsrelationer, skal Storbritannien handle med EU under WTO (Verdens Handelsorganisations) regler. 

Europa-Parlamentets rolle

 

MEP’erne spiller en nøglerolle i at bestemme resultatet af disse forhandlinger, da enhver aftale skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Guy Verhofstadt er blevet udpeget af MEP’erne til at være Parlamentets koordinator. Gennem sit arbejde vil han være i stand til at give ekspertise til parlamentets udvalg, og han vil også blive assisteret af Parlamentets Brexit-styringsgruppe.

MEP’erne vil få indflydelse på forhandlingerne ved at vedtage betænkninger, der fastsætter Parlamentets holdning.

Læs mere om Parlamentets rolle her.

Parlamentets holdning

MEP’erne vedtog Parlamentets holdning d. 5. april 2017, der indeholder dets guidelines til de løbende forhandlinger mellem EU og Storbritannien. Prioriteterne inkluderer respekten for EU-borgeres rettigheder i Storbritannien og omvendt, sikring af fredsprocessen i Nordirland, og at Storbritannien lever op til sine økonomiske forpligtigelser.  

EU og Storbritannien blev enige om en fælles Brexit-fremskridtsrapport den 8. december 2017. Den 13. december vedtog MEP'erne en betænkning, der siger god for rapporten, men også understregede behovet for at fem problemstillinger bliver løst:

 • en udvidelse af borgernes rettigheder til at omfatte fremtidige partnere
 • en lettilgængelig administrativ procedurer for borgere fra EU og Storbritannien, der søger om permanent opholdstilladelse
 • accept af den bindende karakter af EU-Domstolens afgørelser med hensyn til fortolkning af bestemmelser om borgernes rettigheder samt etablering af en fremtidig uafhængig national myndighed (ombudsmand), der oprettes for at behandle borgernes klager
 • garanteret fri bevægelighed fremover i hele EU for UK-borgere, som i øjeblikket har bopæl i en EU-27-medlemsstat
 • garanti for, at de tilsagn, der er givet med hensyn til Nordirland / Irland, kan håndhæves fuldt ud

Anden runde af forhandlingerne

 

EU-medlemslandene blev enige d. 15. december 2017 om at ordentlige fremskridt er blevet gjort i den første fase af forhandlingerne. Det betyder, at man nu er klar til anden fase, der udover fratrædelsesaftalen også omhandler det fremtidige forhold og en overgangsperiode.

Se vores video om Parlamentets røde linjer.