Del denne side: 

Artikler 

An open tin can with an electronic card inside        

Nye teknologier giver os mulighed for at være online hele døgnet, men de udgør også nye trusler mod vores privatliv. MEP'erne har siden 2012 arbejdet for at revidere EU- lovgivningen om databeskyttelse for at sikre, at folk bevarer kontrollen med deres personlige oplysninger i den digitale verden. Parlamentet godkendte formelt pakken i april 2016.

Artikler 

Forhandlingernes slutrunde indledes mellem EU-institutionerne, Jan Philipp Albrecht fortæller, hvorfor han mener, at den nye lov vil være et stort skub i den rigtige retning.        

”Vi bliver nødt til at have et fælles regelset og retssystem” udtalte den tyske ordfører Jan Philipp Albrecht fra De Grønne i et interview til EPTV. Medlemslandene er enige om at reformere EU’s tilgang til databeskyttelse, og både Rådet og Kommissionen godkendte sidste år deres position. Det betyder, at forhandlingerne kan starte. Se interviewet med Albrecht og bliv klogere på hvordan en ny aftale kommer både forbrugere og virksomheder til gode. Der er dog stadig er udfordringer, som skal løses.

Høringen omhandlede datastrømmes vigtighed for EU’s økonomi, samt hvordan de påvirker databeskyttelsen i unionen.        

Tirsdag den 16. juni diskuterede udvalgene for hhv. International Handel (INTA) og Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) datastrømmes vigtighed for EU’s økonomi, samt hvordan de påvirker databeskyttelsen i unionen. Både MEP’er, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, repræsentanter fra Kommissionen såvel som eksperter i borgere- og virksomhedsinteresser var til stede ved høringen, hvor man kiggede frem mod den kommende reform for databeskyttelse.

Pressemeddelelse 

Parlamentets samtykke til handelsaftalen mellem USA og EU kan komme i fare, hvis masseovervågningen fra det amerikanske National Security Agency (NSA) ikke ophører, sagde MEP'erne onsdag i en resolution, der afslutter deres 6-måneders undersøgelse af USA's masseovervågningsprogrammer. Teksten opfordrer også EU til at suspendere aftalen med USA om overførsel af bankoplysninger samt "safe harbour"-aftalen om databeskyttelse.

Belgian ID card        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

MEP'erne skærpede bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, da de onsdag stemte om ændringsforslag til EU's nye lov om databeskyttelse. Reglerne skal give EU-borgere mere kontrol med deres personoplysninger og samtidig gøre det lettere for firmaer at arbejde på tværs af grænser ved at sikre, at der gælder de samme regler i alle EU-lande. MEP'erne ønsker også, at firmaer, der overtræder reglerne skal kunne idømmes bøder på op til 100 millioner euro eller 5% af deres globale omsætning.

Artikler 

Binary code        

Udviklingen går hurtigt, ikke mindst inden for informationsteknologi, sociale netværk, "cloud computing" og mobile platforme. Skandalen om NSA's overvågning er en smertelig påmindelse om, at det er på høje tid, at de 20 år gamle regler for databeskyttelse får en overhaling. Den 11. marts behandler Parlamentet ny lovgivning, der moderniserer standarder og indfører nye regler for virksomheder og myndigheder for at højne kontrollen og sikkerheden online.

Interview with Peter Hustinx, European Data Protection Supervisor        

Vi er vant til at gøre brug af gratis tjenester på nettet. Den stiltiende aftale er, at brugerne betaler med deres data. Vi skal være mere kritiske, advarer Peter Hustinx, Den Europæiske Tilsynsførende for databeskyttelse. Det er hans opgave at sikre, at de europæiske institutioner og organer respekterer retten til privatlivets fred og udvikle nye politikker. I anledning af Databeskyttelsesdagen den 28.januar talte vi med ham om de aktuelle udfordringer i databeskyttelse og vores onlinevaner.

A magnify lens and the NSA logo ©BELGA/DPA/N.Armer        

Afsløringerne af masseovervågning, udført af amerikanske sikkerhedstjenester og agenturer i andre lande, har fået Europa-Parlamentet til at se på, hvordan det hele har påvirket EU- borgernes privatlivsrettigheder. Udvalget om Borgernes Rettigheder stemmer den 12. februar om en betænkning, der opsummerer resultaterne af over 15 høringer med repræsentanter for EU-institutioner, parlamenter i medlemslandene, den amerikanske kongres, IT-virksomheder, ngo'er og journalister.

Network cables. ©BELGA/AFP/T.Coex        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

EU bør suspendere aftalen med USA om Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) som reaktion på påstande om det amerikanske National Security Agencys overvågning af overførsler af EU-borgeres bankdata via SWIFT, siger en ikke-bindende resolution vedtaget af Europa-Parlamentet onsdag.

Artikler 

Data protection illustration image, a line of servers ©BELGA_EASYFOTOSTOCK        

Bekymring om privatlivets fred står højt på Europa-Parlamentets dagsorden i denne uge. Mandag aften stemte Udvalget om Borgernes Rettigheder om strengere databeskyttelsesregler for EU og krævede højere bøder, hvis reglerne ikke bliver overholdt. Onsdag vil Parlamentet stemme om, hvorvidt aftalen mellem EU og USA om dataoverførsler, der håndteres af betalingsnetværket SWIFT, bør ophæves på grund af anklagerne om amerikansk overvågning af internettet.

Network cables hanging in front of a computer screen showing the logo of the US National Security Agency        

USA bør fortælle sandheden om påstandene om, at det har udspioneret EU og EU borgerne, sagde de fleste politiske grupper ved en debat om Prism den 3. juli. De var dog uenige om, om afsløringerne burde påvirke forhandlingerne om en transatlantisk frihandelsaftale. Nogle MEP'er understregede behovet for fakta, før man dømte nogen, og påpegede, at overvågning var nødvendig for at beskytte borgernes sikkerhed. De fleste var enige om, at der er behov for hurtigt at styrke EU's databeskyttelsesregler.

Transfer form for international transfers with IBAN and SWIFT-Code. ©BELGA-IMAGEBROKER        

Er påstandene om NSA’s misbrug af SWIFT bankdata sande, og bør dette i så fald føre til suspension af samarbejdet om terrorisme? Det er de spørgsmål, der blev behandlet under den tredje høring den 24. september i Udvalget om Borgernes Rettigheders undersøgelse af den elektroniske masseovervågning af europæerne. Hvis beskyldningerne er sande, kan det få konsekvenser for EU-USA’s Terrorist Finance Tracking (TFTP) program, som sigter mod at afsløre terroristernes planer og de involverede mennesker.

Interview with Dimitrios Droutsas        

Opdagelsen af amerikansk overvågning af Europa har rystet forholdet i det transatlantiske forhold, lige før forhandlingerne om en frihandelsaftale skulle begynde. Parlamentet har iværksat en undersøgelse af Prism skandalen, men mange parlamentsmedlemmer er enige om, at det bliver en udfordring at genskabe tilliden mellem de to partnere. Vi drøftede spørgsmålet med Dimitris Droutsas, S & D-gruppen, der er ansvarlig ordfører for Parlamentet om lovgivning om grænseoverskridende databehandling.

Artikler 

Network calbles - ©BELGA/MAXPPP/S.BELLOUMI        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Parlamentets Udvalg for Borgerrettigheder vil foretage en "tilbundsgående undersøgelse" af de amerikanske overvågningsprogrammer, herunder aflytning af lokaler og andre beskyldninger om spionage, og præsentere sine resultater ved årets udgang, siger en resolution vedtaget af Europa-Parlamentet torsdag. MEPerne kræver også bedre beskyttelse af whistleblowers.

             

Beskyttelse af personoplysninger har gennem længere tid været en mærkesag for Europa-Parlamentet. I forbindelse med SWIFT-lovgivningen var det et krav fra Parlamentets side, at der skulle være den rette balance mellem behovet for offentlig sikkerhed og privatlivets fred. Vi talte med Birgit Sippel (S&D, Tyskland) om, hvorfor vi brug for en reform af de eksisterende databeskyttelsesregler.

Data_protection_DA        

Den 28. januar er det Den Europæiske Databeskyttelsesdag. Spørgsmålet står højt på dagsordenen for de MEP’er, der arbejder på en reform af EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger for at sikre, at oplysninger om europæiske borgere er sikker online. En nylig undersøgelse viser, at dette er en bekymring, som europæerne deler: 76 % er bekymrede for, at deres data ikke er sikre i hænderne på private virksomheder. Tjek vores infografik for mere information.

Hvad kan du gøre for at beskytte dig selv på nettet?        

Parlamentet arbejder for at beskytte EU-borgernes private oplysninger på nettet. Men der er meget du selv kan gøre for at beskytte dig selv mod identitetstyveri og for at forhindre andre i at få adgang til dine private data.

Artikler 

Data protection        

Databeskyttelsespakken er et ambitiøst EU-initiativ, der skal sikre, at retten til privatlivets fred fortsat overholdes i vores samfund, som befinder sig i hastig udvikling. Initiativet omhandler en bred vifte af aspekter, herunder retten til at få slettet persondata, behovet for udtrykkeligt samtykke til brugen af data og om virksomheder, der analyserer dine data for at forudsige din adfærd. Her er et kort overblik. Klik på ”læs mere”-linket til højre for yderligere baggrundsoplysninger.